Kongresni turizam

Detalji

Congress Support Team doo -Turistička agencija Terra Vam je na usluzi u definisanju svih Vaših potreba vezanih za organizaciju seminara i kongresa i može preuzeti odgovornost za jednu ili sve aktivnosti organizacije događaja:
 • organizaciju kongresa;
 • organizaciju konferencija;
 • organizaciju simpozija;
 • organizaciju poslovnih sastanaka;
 • organizaciju seminara;
 • organizaciju promocija;
 • organizaciju društvenih događanja i izleta;
 • definisanje mjesta odrzavanja kongresa;
 • rezervacije hotela;
 • logistička podrška;
 • formiranje liste učesika i definisanje svih neophodnih informacija;
 • priprema i štampa kongresnog materijala ;
 • rezervacije i štampanje avio karata;
 • registracija učesika;
 • usluge cateringa;
 • obezbjeđivanje opreme za simultani prevod, video i audio opreme;
 • transferi aerodrom/hotel/aerodrom;
 • organizaciju koktela dobrodošlice;
 • organizaciju gala večera i tematskih proslava;
 • organizaciju ekskurzija.