3. Kongres fizioterapeuta Crne Gore

Osnovne informacije

18-09-2020
-
20-09-2020
170 EUR
Datum polaska
18-09-2020
Datum povratka
20-09-2020
Cijena
170 EUR

Detaljni plan

Sa velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da će se "Treći Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem" održati 18.09. i 20.09.2020.godine u hotelu „Slovenska plaža“ u Budvi pod sloganom “Znanje i vještine u fizikalnoj terapiji”.

Teme za obradu na Trećem Kongresu fizioterapeuta su: 

  1. Klinički problemi u fizikalnoj terapiji
  2. Farmakologija u fizikalnoj terapiji
  3. Značaj saradnje
  4. Slobodne teme

Cilj stručnog okupljanja fizioterapeuta i drugih zdravstvenih radnika, koji sa nama rade u timu, je profesionalno povezivanje, isticanje uloge fizioterapije u društvu koja joj pripada kao važnom činiocu u poboljšanju ukupnog kvaliteta života savremenog čovjeka i unapređenje znanja i vještina fizioterapeuta.

Nadamo se da ćete prepoznati ovaj događaj i razmijeniti vaša iskustva sa kolegama u cilju unapređenja znanja i vještina fizioterapeuta.

Aplikaciona forma: https://taterra.me/storage/files/aplikaciona-forma-kongres-fizioterapeuta.pdf

Application form: https://taterra.me/storage/files/application-form-congress.pdf

Previous Next

***

🎙️ PREDAVAČI 🎙️

***

"Klinička aplikacija igala (medicinske akupunkture) u privatnoj praksi (prednosti i opasnosti)"

"Dijagnostičke metode u manulenoj terapiji kod lumbalne kičme".

Jedan od predavača na "Trećem Kongresu fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem" biće Srđan Anđelkov. Tema predavanja će biti: "Klinička aplikacija igala (medicinske akupunkture) u privatnoj praksi (prednosti i opasnosti)" i tema radionice: "Dijagnostičke metode u manulenoj terapiji kod lumbalne kičme".

Srđan Anđelkov

Srđan Anđelkov je završio gimnaziju "Branko Radičević" u Kovinu. Na Univerzitetu u Beogradu završio je studije za višeg i visokog strukovnog fizioterapeuta. Specijalističke studije za fizioterapeuta iz primjene manuelnih tehnika završio u prvoj generaciji 2015. godine sa prosečnom ocenom 9,78.

Na beogradskom univerzitetu (2015.-2018.) bio je tri godine predavač na specijalistickim studijama za fizioterapeute na predmetu "Dijagnostičke metode u manuelnoj terapiji" (praktična nastava), na predmetu "Tehnike manipulativne terapije u terapeutskoj praksi" (praktična nastava) i na predmetu “Tehnike manuelne terapije u terapeutskoj praksi” (praktična nastava).

Osnivač je i vlasnik Ambulante za rehabilitaciju "MANUAL physical therapy" Beograd 2015. godine.

***

"Zensegrity"  

Predavač koji će učestvovati na "3. Kongresu fizioterapeuta Crne Gore 2020 sa međunarodnim učešćem" sa temom ""Zensegrity" je Alen Lilić. 

Alen Lilić

Rođen je u Rijeci, 13.1.1967.

Alen je u mladosti izrazio zanimanje za fizioterapiju. Prvi put kao sportista se povrijedio i trebala mu je odgovarajuća pomoć. Nakon završetka osnovne škole, zadovoljio je je svoju radoznalost upisom na srednjoškolski smjer za fizioterapeuta. Školovanje je uspješno nastavio na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a kasnije i u Ljubljani, gdje je diplomirao fizioterapiju. Za vrijeme i nakon studija, odbio je previše ponuda za rad u inostranstvu i ostao je u Sloveniji, gdje je usmjerio pažnju na svoj rad sa vrhunskim sportistima. Većinu vremena provodio je na terenu, pružajući im optimalne uslove za rehabilitaciju. Svoju stručnost je dijelio sa sportistima slovenskih klubova i reprezentacija i sa međunarodnim  sportistima, to radi i sada.

Stalno je u  koraku sa vremenom, moglo bi se reći da je ponekad čak i malo ispred njega dok istražuje nove tehnike. Uglavnom se fokusira na manualnu medicinu i sportsku fizioterapiju. On kombinuje svoje znanje i učinkovito ga primjenjuje u svom  poslu. Neprestano se edukuje, traži nova znanja i tehnologije, sarađuje sa raznim firmama i pomaže u razvoju proizvoda u zdravstvu i medicini. Svoje znanje prenosi u obliku predavanja, seminara i sastanaka kolegama u zemlji i inostranstvu. Zajedno sa svojim njemačkim kolegom Christophom Štumpfom, svoje znanje i iskustvo dijele kao vlastiti koncept nazvan "Zensegrity". Konstantno se bori da naziv i stručnost fizioterapeuta bude priznat u društvu uopšte i među zdravstvenom strukom kao ravnopravna i priznata struka. Aktivno sarađuje sa Zdravstvenim fakultetom u Ljubljani i u Rijeci na programu fizioterapije.

Aktivan je član Slovenskog udruženja fizioterapeuta u kojem je jedan mandat bio potpredsjednik, a tokom ovog mandata pomagao je  Crnogorskom savezu u potpisivanju međusobne suradnje slovenačkih i crnogorskih fizioterapeuta u području obrazovanja. Potpredsjednik je Sekcije za fizioterapiju u sportu, aktivni član Sekcije za Manualnu terapiju, Olimpijskog komiteta, Asocijacije sportske medicine Slovenije i Evropskog i Svjetske Asociacije FIMS.

Želio je oporavak svim ljudima, ne samo sportistima, pa je 2001. otvorio privatnu praksu, Fizio Centar. U svom centru sa svojim timom svakodnevno ispunjava svoju misiju.

"Sa bogatim znanjem i iskustvom u vrhunskom sportu, manualnoj terapiji i terenskom radu, Fizio centar se postupno razvio u jednu od najmodernijih i najopremljenijih ustanova ove vrste u Sloveniji. Samostojeća zgrada u Jagodnoj ulici 8 u Hrpeljah, na samoj granici između Slovenije i Italije, gdje smo poboljšali nivo usluge i svakodnevno ih nadograđivali novim iskustvima i znanjem iz područja fizioterapije, manualne i sportske medicine."

***

"The Percutaneous Laser Disc Decompression (PLDD) as true and real minimal invasive treatment for slipped disc and the co-operation between spine neurosurgeons and physiotherapists in patients before and after spine surgeries and PLDD".

Dr Gian Paolo Tassi

Dr Gian Paolo Tassi – specijalista za neurohirurgiju, jedini je italijanski ljekar specijalista kojeg je prof. Daniel S. J. Choy ovlastio da izvodi PLDD (Perkutana laserska dekompresija diska) prema svojoj metodi.

Tema sa kojom će učestvovati na Kongresu je “Perkutana laserska dekompresija diska (PLDD) kao jedno minimalno invazivno liječenje hernirajućeg (skliznutog) diska i saradnja između neurohirurga i fizioterapeuta kod pacijenata prije I poslije operacije kičme I PLDD-a. “

Dr Gian Paolo Tassi ima najveću naučnu pozadinu, iza sebe ima oko 100 naučnih publikacija i preko 27 godina kliničke prakse.

Dr Gian Paolo Tassi je imao priliku da u “Laser Spine Center” u Njujorku pohađa tri različita PLDD treninga koji su bili pod vođstvom direktora i osnivača iste Dr Daniel-a S. J. Choy-a.

Dr Gian Paolo Tassi je bio prvi neurohirurg koji je u decembru 2002. u Italiji uveo PLDD, a drugi u Evropi, posle Dr. Johannes Hellinger (Minhen, Njemačka). Kada se profesor Daniel Choy penzionisao “Laser Spine Center” u Njujorku je zatvoren u junu 2011.godine.

Nakon što su se prof. Daniel S. J. Choy i Dr. Johannes Hellinger penzionisali, dr Gian Paolo Tassi je od tada najiskusniji specijalista za liječenje hernija i “protruzija diska” u svijetu (u poslednjih 16 godina imao je preko 4,000 slučajeva). Liječio je pacijente iz svih regiona Italije sa PLDD-om kao i iz drugih evropskih zemalja (Engleska, Irska, Švedska, Švajcarska) kao i pacijente iz Amerike, Maroka, Rusije, Ukrajine, Azerbejdžana.

Kao PLDD predavač obučio je nekoliko ortopedskih hirurga i neurohirurga iz cijelog svijeta.

Detaljnu biografiju predavača možete pogledati ovdje.

***

"Lymphoedema International Health and Development Awareness (LIHDA); 
Strategije i standardi za zbrinjavanje limfedema u zemljama u razvoju"

Tamara Košević

Klinički specijalista limfedema u Princess Grace Hospital, i Limfodema vođa na HCA Projektu za onkolologiju, u Londonu. Sa prethodnim kliničkim iskustvom u liječenju najsloženijih slučajeva limfedema u Velikoj Britaniji, radeći u NHS St George’s Lymphoedema Service, i sa završenim postdiplomskim studijama na Univerzitetu u Glasgowu kao Lymphoedema Specialist Practitioner.

Zbog uspjeha koji je uslijedio u preoblikovanju i ponovnom uspostavljanju limfedem klinike u PGH, od oktobra 2019. gđa Košević imenovana je za formiranje još tri nove klinike u prestižnim bolnicama London Bridge Hospital, Lister i Wellington Hospital u Londonu, Velika Britanija.

Osnivač i predsjednik fondacije Lymphoedema International Health and Development Awareness (LIHDA); mala neprofitna organizacija volonterskog karaktera. LIHDA je pilot projekt umrežavanja međunarodnih zajednica uključenih u zbrinjavanju limfedema s jednostavnim ciljem poboljšanja života pacijenata koji pate od ove neizlječive bolesti u zemljama sa srednjim i niskim primanjima.

Upisala je MSc studije “Health in International Development” na prestižnom London School of Economics and Political Science (LSE), Velika Britanija.

***

"Uloga fizioterapeuta u palijativnoj skrbi"

Snježana Benko

Snježana Benko je diplomirani fizioterapeut, magistrica socijalne gerontologije i doktorantica na studijama socijalne gerontologije na univerzitetu "Alma Mater Europea" u Sloveniji. Predsjednica je "Hrvatskog udruženja fizioterapeuta" i "Hrvatskog društva za kardiorespiratornu fizioterapiju". Dugi niz godina radi u području kardiorespiratorne fizioterapije i edukaciji studenata fizioterapije. Predavač je na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci i asistent na univerzitetu Libertas. Radi kao glavni fizioterapeut u "Specijalnoj bolnici za plućne bolesti" u Zagrebu, ujedno i jedinoj akreditiranoj bolnici za palijativnu medicinu u Hrvatskoj.

***

"Izazovi fizioterapije kod oboljelih od rijetkih bolesti"

Jadranka Brozd

Fizioterapeutkinja sa 42 g radnog staža, toliko zaljubljena u fizioterapiju da i nakon 25 g privatne prakse, nalazi nove metode i postupke u poboljšanju kvaliteta života oboljelih te edukuje nove naraštaje stručnih saradnika. Uz veliki broj stručnih edukacija i uvođenja novih terapijskih postupaka prepoznata je vrijednost nizom stručnih nagrada „Hrvatskog zbora fizioterapeuta” čija je i počasna predsjednica i predsjednica „Društva rijetkih bolesti pri HZFu”. Osnivač i predsjednica „Hrvatske udruge oboljelih od sklerodermije”, te članica „Borda FESCE” i pozvani predavač na posljednjih 5 svjetskih konresa sklerodermije, u Hrvatskom savezu za rijetke bolesti nagrađena za doprinos u prezentaciji rijetkih bolesti.

Traži i promiče fizioterapijske metode liječenja sklerodermije i borbe za kvalitetniji život oboljelih od rijetkih bolesti.

***

"Farmakologija u fizioterapiji kao realnost i potreba modernog doba"

Prof. dr Nataša Duborija-Kovačević

Prof. dr Nataša Duborija-Kovačević rođena je 10.oktobra 1973. godine u Bijelom Polju, Crna Gora. Osnovnu školu i Gimnaziju ''Slobodan Škerović'' završila je u Podgorici. Školske 1992/93 upisala je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i na istom diplomirala u julu 1999. godine sa srednjom ocjenom 9,63 (devet, šezdeset tri). Bila je prvi upisani student prve generacije postdiplomskog studijskog programa Klinička farmakologija i terapija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (broj indeksa 99-FT-01). Magistarski rad pod naslovom ''Analiza vanbolničke upotrebe ljekova u Crnoj Gori'' pod mentorstvom prof. dr Tomislava Kažića, doajena srpske i jugoslovenske farmakologije, odbranila je 2003. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz kliničke farmakologije pod naslovom ''Farmakoterapijske mogućnosti u lečenju benigne hiperplazije prostate - eksperimentalni i klinički aspekt'' pod mentorstvom prof. dr Zdenka Tomića odbranila je u decembru 2008. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od januara 2000. godine zaposlena je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore kao saradnik, a od septembra 2009. godine kao docent i odgovorni nosilac predmeta Farmakologija sa toksikologijom i Klinička farmakologija na svim studijskim programima Medicinskog fakulteta na kojima se izučavaju ovi predmeti (Medicina, Stomatologija, Farmacija, Visoka medicinska škola). 

Detaljnu biografiju predavača možete pogledati ovdje.

***

"Rehabilitacija sportskih povreda visokog rizika"

Doc. dr Gordan Bajić

Doc.dr Gordan Bajić, rođen 20.01.1980.god. u Doboju. Završio Panevropski Univerzitet “Apeiron”, Banja Luka 2015. godine i dobio zvanje: doktor fizioterapije. Na "Trećem kongresu fizioterapeuta Crne Gore 2020" će se učestvovati sa temom "Rehabilitacija sportskih povreda visokog rizika". Od  2016. godine radi na Panevropskom Univerzitetu, fakultet zdravstvenih nauka “Apeiron” na mjesto prodekana za nastavu fakulteta zdravstvenih nauka. Detaljnu biografiju predavača pogledajte ovdje

***

"Telerehabilitacija-prošlost, sadašnjost, budućnost"

Prof. dr Dijana Avdić

Prof. dr Dijana Avdić, rođena u Sarajevu, doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, akupunkturolog, doktor medicinskih nauka, redovni profesor. Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, na kojem je magistrirala i doktorirala. 

Kao kliničar, vodila je programe rehabilitacije na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a kao edukator bila je mentor za više ljekara, specijalista fizikalne i rehabilitacijske medicine. Profesionalni put kliničara upotpunila je dugogodišnjim radom u svojoj privatnoj ordinaciji fizikalne medicine i akupunkture. 

Redovni je profesor Univerziteta u Sarajevu, Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija. Bila je u dva mandata dekan Fakulteta zdravstvenih studija, na kojem, prepoznavši potrebu većeg naučnog obrazovanja, pokreće postdiplomski i doktorski studij i promoviše prve magistre i doktore Zdravstvenih nauka. Tako se formirala baza za stvaranje naučnika u oblasti zdravstvenih nauka, a time i velikog preokreta u izboru nastavnog osoblja na fakultetima koji obrazuju buduće visokostručne zdravstvene profesionalce u Bosni i Hercegovini kao i u regiji.

Mentor je u izradi doktorskih disertacija 14 kandidata i mentor u izradi magistarskih radova 32 kandidata. Autor je i koautor 13 knjiga i monografija, 18 brošura i skripti  i 150 naučnih i stručnih radova.

 

Očekujemo da će iskustva prezentovana na Kongresu učiniti crnogorski zdravstveni sistem još boljim, fleksibilnijim i stručnijim na planu pružanja fizioterapeutskih usluga. 

Agencija Terra je tehnički organizator kongresa i kod nas se možete prijaviti za učešće i dobiti sve potrebne informacije. Pozovite nas i obezbijedite svoje mjesto na vrijeme.

Kontakt agencije je:
📞 +382 20 223 723
📞 +382 69 037 375
📞 +382 69 037 373
📧 [email protected]

Pokrovitelj
Pokrovitelj "3. Kongresa fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem 2020" je Ministarstvo zdravlja Crne Gore
Sponzori
Medijski pokrovitelj