3. Kongres fizioterapeuta Crne Gore

Osnovne informacije

18-09-2020
-
20-09-2020
170 EUR
Datum polaska
18-09-2020
Datum povratka
20-09-2020
Cijena
170 EUR

Detaljni plan

Sa velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da će se "Treći Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem" održati 18.09. i 20.09.2020.godine u hotelu „Slovenska plaža“ u Budvi pod sloganom “Znanje i vještine u fizikalnoj terapiji”.

Teme za obradu na Trećem Kongresu fizioterapeuta su: 

  1. Klinički problemi u fizikalnoj terapiji
  2. Farmakologija u fizikalnoj terapiji
  3. Značaj saradnje
  4. Slobodne teme

Cilj stručnog okupljanja fizioterapeuta i drugih zdravstvenih radnika, koji sa nama rade u timu, je profesionalno povezivanje, isticanje uloge fizioterapije u društvu koja joj pripada kao važnom činiocu u poboljšanju ukupnog kvaliteta života savremenog čovjeka i unapređenje znanja i vještina fizioterapeuta.

Nadamo se da ćete prepoznati ovaj događaj i razmijeniti vaša iskustva sa kolegama u cilju unapređenja znanja i vještina fizioterapeuta.

Aplikaciona forma: https://taterra.me/storage/files/aplikaciona-forma-kongres-fizioterapeuta.pdf

Application form: https://taterra.me/storage/files/application-form-congress.pdf

Previous Next

***

 AGENDA 

***

 

Očekujemo da će iskustva prezentovana na Kongresu učiniti crnogorski zdravstveni sistem još boljim, fleksibilnijim i stručnijim na planu pružanja fizioterapeutskih usluga. 

Agencija Terra je tehnički organizator kongresa i kod nas se možete prijaviti za učešće i dobiti sve potrebne informacije. Pozovite nas i obezbijedite svoje mjesto na vrijeme.

Kontakt agencije je:
📞 +382 20 223 723
📞 +382 69 037 375
📞 +382 69 037 373
📧 [email protected]

Pokrovitelj
Pokrovitelj "3. Kongresa fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem 2020" je Ministarstvo zdravlja Crne Gore
Sponzori
Medijski pokrovitelj