Osiguranje

Korisni Linkovi

Putujte bez rizika

Generali međunarodno putno osiguranje namenjeno je svima koji turistički ili poslovno pu­tuju u inostranstvo. koliko vam se na putovanju desi nezgoda, razbolite se ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i bo­ravkom u bolnici, ovo osiguranje vam pomaže da dobijete adekvatnu pomoć. Polisa Generali Osiguranja se u takvim situacijama ko­risti kao sredstvo plaćanja usluga medicinske pomoći, a troškovi se u potpunosti prenose na osiguravajuću kuću....
Polisa može glasiti samo na osiguranika, ali se istom polisom mogu osigurati i članovi porodice, ili grupa putnika. Takođe, moguće je osigurati se na duži period u kome ćete više puta odlaziti na željenu destinaciju.
Pored toga što se preporučuje da polisu imate zbog potencijalnih zdravstvenih problema, polisa je i obavezan dokument prilikom izdavanja viza za turistička i poslovna putovanja. Ukoliko se desi da korisnikov zahtjev za vizu bude odbijen od strane ambasade, ili otkaže putovanje uslijed zdravstvenih smetnji, osiguranik može zahtijevati da mu se novac vrati.
Na cijenu polise utiče destinacija, broj dana koji planirate da provedete u inostranstvu, godište, kao i to da li putujete poslovno ili turistički.
Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja Generali Osiguranja namijenjena je svim državljanima Crne Gore, starosti od 6 mjeseci do 80 godina (s tim što lica starija od 65 godina plaćaju uvećanu premiju), koji žele da svoje ljetovanje provedu sigurni. U zavisnosti od toga da li putujete sami ili sa porodicom, turistički ili poslovno, polisa putničkog osiguranja Generali Osiguranja može biti:
Individualna
U ovom slučaju polisa glasi samo na osiguranika.
Individualna polisa namijenjena ljudima koji često putuju tokom godine
Ova polisa se izdaje samo za destinacije u Evropi, datum važenja mora biti isti sa datumom važenja multi vize (odnosno datuma koji su upisani u pozivnom pismu), i ima pokriće do 35.000 eura.
Grupna
Ovom polisom obuhvaćeno je više od 10 lica (u koje mogu biti uključena i djeca i odrasli), s tim da ovakvu polisu prati spisak osiguranih, iako ona glasi na prvu osobu sa spiska.
Porodična
Ovom polisom mogu se osigurati samo roditelji i djeca (dvoje odraslih i dvoje djece, dvoje odraslih i jedno dijete ili jedna odrasla osoba i troje djece) koji putuju zajedno i istovremeno. Kupovinom ovakve polise, djeca putuju besplatno.