Turistička agencija Terra

Poslovni centar Petrović
Njegoševa br. 45, Podgorica
+382 20 223 723; +382 69 037 375
+382 69 037 373
taterra.mne@gmail.com
TANZANIJA – ZANZIBAR

POLASCI: 13.09.2016, 01.11.2016, 27.01.2017, 15.02.2017.

   17 dana
Polasci:     13.09.2016 , 01.11.2016 , 27.01.2017, 15.02.2017.

  Polasci:     13.09.2016, 01.11.2016, 27.01.2017, 15.02.2017.

SVI POLASCI SU IZ BEOGRADA  
CIJENE I USLOVI
Cijene: 

First minute cijena: 1250€ (važi za prijave do 3 mjeseca pred put)

Regularna cijena: 1350€

U rijetkim slučajevima moguće je pomjeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

    TERMIN  13.09.2016   01.11.2016  27.01.2017  15.02.2017
 FIRST MINUTE CIJENA  1250€ / * 1150€  1250€ 1250€  1250€
 REGULARNA CIJENA  1350€  1350€  1350€  1350€

 

*AKCIJA - POLAZAK 13.09.2016. - PO CIJENI OD 1150 EUR - VAŽI ZA PRIJAVE DO 10.07.2016. ILI DO POPUNE MJESTA.


Uslovi plaćanja: 
 
Prilikom prijavljivanja plaća se 200€.
300€ u dolarima se plaća inopartneru na samom putovanju, a ostatak sume plaća se u agenciji najkasnije 6 nedjelja pred put.

 
 
 
Prijavljivanje:


PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA  TURISTIČKE AGENCIJE TERRA, TRG  NEZAVISNOSTI BR 15, PODGORICA
TURISTIČKA AGENCIJA TERRA JE SUBAGENT SA LICENCOM BR 348 IZDATOM OD STRANE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 
 
 
Cijena aranžmana obuhvata:
  • Avio kartu na relaciji Beograd-Kilimandžaro, Dar es Salam-Beograd sa svim taksama
  • Noćenja u hostelima/hotelima/guesthouse-ima u ½ sobama u Mošiju i Dar Es Salamu i u višekrevetnim sobama u hostelu/guesthouse-u na Zanzibaru po planu i programu puta
  • Sve lokalne transfere do i od aerodroma i između gradova prema planu i programu puta
  • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 
 
 
Cijena aranžmana ne obuhvata:
 
-     -      Transfer  Podgorica - Beograd - Podgorica.

-          Vizu za Tanzaniju (50 usd).

-          Doplatu za dvokrevetnu sobu u Zanzibaru (210eur po osobi).

-          Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji Terra).

-          Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana.

-          Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike.
 

 
 
Opšte napomjene:
-          Turistička agencija Terra nije organizator putovanja već zastupa Turističku agenciju JUNGLE TRAVEL iz Beograda kao subagent.
-          Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
-          Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu.
-          Organizator putovanja nije ovlašćen i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 
-          Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.

-          Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
-          Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
-          Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
-          U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
-          Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
-          Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
-          U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
-          Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
-          Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
-          U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
-          Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
-          Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
-          Cene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje ciena aranžmana.
-          Agencija ne snosi odgovornost usled promjena avio konekcija od strane avio kompanije.
-          Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
-          Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja usled promjene u kursu razmjene valute ili promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 
 
-          Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.
 

Napomjene u vezi sa smještajem:
-          Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
-          U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
-          Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata.
-          Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
-          Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
Hostel je smještajni kapacitet namijenjen prije svega mladim ljudima, kao i svima onima kojima komfor nije na prvom mjestu. Sobe su višekrevetne 1/6, 1/8, 1/10 sa etažnim kupatilima. Usluga je na bazi noćenja.
Gesthaus (Guest house) je smještajni objekat namijenjen ljudima kojima nije potreban poseban komfor. Sobe su uglavnom manje prostrane, sa dva ili više kreveta i sopstvenim kupatilom. Usliga je na bazi noćenja.

Napomjene u vezi sa fakultativnim izletima:
-          Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
     Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 

Napomjene u vezi sa vizama:
-          Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
-          Pojedine ambasade zahtijevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
-          Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
-          Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
-          U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

  
 
PLAN PUTOVANJA

1. dan:
 Okupljanje grupe na aerodromu „Nikola Tesla“ dva sata prije leta. Let iz Beograda u 08:55h. (let TK 1082). Dolazak u  Istanbul u 11:40h. Konekcija na let za Kilimandžaro u 18:15h (let TK 673). Dolazak u Kilimandžaro poslije ponoći, u 01:10h. Transfer do Mošija.Noćenje.
 
 
2. dan: Moši je mali grad u podnožju jedne od najpoznatijih planina na svijetu – Kilimandžara, snijegom pokrivenog krova Afrike sa preko 6000 metara nadmorske visine. Obilazimo lokalne znamenitosti, lokalnu pijacu, džamiju, uživamo u lokalnoj klopi. Noćenje.
 
 
3. dan: Krećemo na dvodnevni fakultativni izlet na safari - istražujemo divljinu Afrike, magična avantura sa nekim od najegzotičnijih životinja na dohvat ruke i pejzažom koji će vas vratiti u praistoriju. Vožnja u potrazi za “velikom petorkom”, najneuhvatljivijim životinjama Afrike i hiljadama drugih antilopa, zebri i skrivenih stanovnika ovog jedinstvenog mjesta. Noćenje.
 
 
4. dan: Nastavljamo naš izlet po nestvarnim predjelima Afrike, obilazimo Ngoro Ngoro krater i posjećujemo lokalna Masai Mara plemena. Masai su polunomadska plemena koja pripadaju nilotičkoj etničkoj grupi, a poznati su po tradicionalnim nošnjama, običajima i kulturi. Povratak u Moši.  Noćenje.
 
 
5. dan: Fakultativni izlet do Materuni vodopada. Zvuk vode koja se obrušava sa visine od 150 metara i zelenilo afričke divljine oko nas... Obilazimo Čaga pleme i učimo tradicionalnu obradu kafe. Povratak u smještaj. Noćenje.
 
6. dan: Ustajemo rano ujutru i sedamo na bus. Celodnevna vožnja do Dar es Salama, bivše prestonice Tanzanije, poznate kao “luka mira”. Vrtlog boja, mirisa i zvukova. Milioni ljudi i šarenilo kultura. Transfer do smještaja. Noćenje.
 
 
7. dan: Transfer do luke i trajekt do Zanzibara. Dolazak u smještaj. Noćenje.
 
 
8-15. dan: Zanzibar – ostrvo začina i misterijeIako je danas deo Tanzanije, Zanzibar je uvek bio svijet za sebe. Kroz istoriju, Zanzibar je prelazio u vlast Persijanaca, Portugalaca i Arapa, upijajući na neverovatan način aspekte svih ovih kultura. Uživanje u bijelom pijesku i tirkiznoj boji Indijskog okeana, ronjenje, meditacija, uveče otkrivamo afrički ritam, kulturu, uživamo u kulinarskim specijalitetima sa najpoznatijim svjetskim začinima. Fakultativni izleti do Stountauna (Stonetown), Blue safari, Jozani, Spice tour... Najljepše plaže u kombinaciji sa ritmom Afrike, preukusnom hranom i divnim ljudima... Egzotičan raj! 8 noćenja.
 
16. dan: Napuštamo smještaj u prijepodnevnim časovima i slobodno vrijeme do popodnevnog transfera trajektom do Dar es Salama. Transfer do aerodroma.
 
17. dan: Let iz Dar es Salama u 03:35h za Istanbul (let TK 604). Dolazak u Istanbul u 10:50h. Konekcija na let za Beograd. Let u 18:45h za Beograd (let TK 1083). Dolazak u Beograd u 19:25h. Kraj putovanja.
 


 
 
 
Putovanje u Afriku – Tanzanija i Zanzibar – 2016/2017
 
17 dana – Moši, Dar es Salam, Zanzibar - 1250eur - FIRST MINUTE CIJENA (uključena avio karta, sve takse, smeštaj, transferi)
 
 
AKCIJA - POLAZAK 13.09.2016. - PO CIJENI OD 1150 EUR - VAŽI ZA PRIJAVE DO 10.07.2016. ILI DO POPUNE MJESTA.
Polasci: 13.09.2016, 01.11.2016, 27.01.2017, 15.02.2017.

U retkim slučajevima moguće je pomjeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.
 
Egzotika Afrike kakvu niste ni sanjali…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA  TURISTIČKE AGENCIJE TERRA, TRG NEZAVISNOSTI BR. 15, PODGORICA.
RADNIM DANIMA OD 08h – 16h.

TURISTIČKA AGENCIJA TERRA JE SUBAGENT SA LICENCOM BR 348 IZDATOM OD STRANE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA.
 
 
    
 
Turistička agencija TERRA |2014 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit