Turistička agencija Terra

Poslovni centar Petrović
Njegoševa br. 45, Podgorica
+382 20 223 723; +382 69 037 375
+382 69 037 373
taterra.mne@gmail.com
TAJLAND

POLASCI : 13.08.2016 ; 11.01.2017 ; 13.02.2017

  17 dana
 
Polasci:   13.08.2016,   11.01.2017,   13.02.2017.

 Putovanje na Tajland – 2016/2017
 
17 dana – Bangkok, Puket, Ko Pangan – od 1090eur (uključene avio karte, sve takse, smještaj, transferi)


SVI POLASCI SU IZ BEOGRADA!


 

Polasci:   13.08.2016,   11.01.2017,   13.02.2017.

 
* U rijetkim slučajevima moguće je pomjeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.
 
*First minute cijena važi za prijave do tri mjeseca pred put. Nakon tog datuma važi regularna cijena aranžmana.

TERMIN 13.08.2016 11.01.2017 13.02.2017
FIRST MINUTE CIJENA 1150€ 1090€ 1090€
REGULARNA CIJENA 1250€ 1190€ 1190€
  

 

CIJENE I USLOVI:


CIJENE:
 
 
Uslovi placanja: 
 
Prilikom prijavljivanja placa se 100 €.
300€ u evrima se plaća inopartneru na samom putovanju, a ostatak sume plaća se u agenciji , najkasnije 7 nedjelja pred put. 
 
 
Prijavljivanje: 
 
Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.
 
 
Cijena aranžmana obuhvata:
 
•Povratnu avio kartu sa svim taksama na relaciji Beograd – Bangkok – Beograd
•Avio kartu sa svim taksama na relaciji Bangkok - Puket
•Smještaj u gesthausima i bungalovima na bazi noćenja, prema planu i programu puta (1/2 sobe)
•Sve transfere prema planu i programu puta
•Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 
Cijena aranžmana ne obuhvata:
 
•Transfer Podgorica - Beograd - Podgorica
•Vizu za Tajland sa jednim ulaskom (60 €)
•Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji do 5 dana pred put)
•Fakultativne obilaske i ulaznice za lokalitete i kulturno-istorijske spomenike
•Individualne troškove za vrijeme putovanja
 

Napomjene:
 
Opšte napomjene:
 
•Turistička agencija Terra nije organizator putovanja već predstavlja Turističku agenciju JUNGLE TRAVEL iz Beograda kao subagent
 Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
•Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu
•Organizator putovanja nije ovlašcen i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava
•Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
•Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
•Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe
•Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važece zakonske carinske propise
•U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
•Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
•Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
•U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
• Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
•Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
•U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja
•Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
•Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
•Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrduje cijena aranžmana
•Agencija ne snosi odgovornost usled promjena avio konekcija od strane avio kompanije
•Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće
•Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja usled promjene u kursu razmjene valute ili promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
•Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom


Napomjene u vezi sa smještajem:
 
•Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
•U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešce je check-in u popodnevnim casovima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešce do 10h ili 11h.
•Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata
•Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredaj...)
•Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta
 
Napomjene u vezi sa fakultativnim izletima:
•Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja
•Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
 
Napomjene u vezi sa vizama:
•Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
•Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
•Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje
•Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje
•Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
•U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost
 
 
Gesthaus (Guest house)  je smještajni objekat tipičan za Jugoistočnu Aziju. Sobe su uglavnom manje prostrane, sa dva ili tri kreveta i sopstvenim kupatilom. U Bangkoku u gesthausu, sobe su klimatizovane. Na ostrvu gesthausi pored klasičnih soba posjeduju i bungalove. Bungalovi predstavljaju manje kuće, koje su građene od bambusa, drveta ili cigle. Svaki bungalov ima dva ili tri ležaja i sopstevni TWC. Na ostrvu gesthausi se najčešce nalaze na samoj plaži. Usluga je na bazi noćenja.
 
Bangkok je glavni i najveći grad Kraljevine Tajland i jedan od najvećih gradova Jugoistočne Azije. Nalazi se u Centralnoj regiji Tajlanda. Tajlandani Bangkok skraćeno zovu Krungtep, što u prevodu znači -Grad anđela, dok je svuda u svijetu poznato internacionalno ime Bangkok.
 
Puket (Phuket) je najveće ostrvo Tajlanda i nalazi se u Andamanskom moru. Prelijepe peščane plaže sa bijelim pijeskom i kristalna tirkizna boja vode, pruža vam osjećaj kao da se nalazite u raju. Svjetski lanci hotela preovlađuju ostrvom i svake godine sve više turista iz celog svijeta željnih luksuza za malo novca dolaze na ovo ostrvo.
Ostrvo Pangan (Ko Phangan) je ostrvo koje se nalazi u Tajlandskom zalivu, u neposrednoj blizini veoma poznatog ostrva Koh Samui. Ostrvo je bogato prelijepim plažama i bujnom vegetacijom. Ovo ostrvo je najpoznatije po Full Moon Party-ju, žurci koja se organizuje svakog mjeseca u noći punog mjeseca, i po žurci Half Moon Party.


 

 

PLAN I PROGRAM PUTOVANJA:

Dan 1:
Sastanak na aerodromu Nikola Tesla. Let za Bangkok sa presjedanjem.
 
Dan 2:
Dolazak na aerodrom u Bangkoku. Transfer do smještaja lociranog u centru Bangkoka, blizu čuvene ulice za bekpekere – Kao San (Kao San Road). Putovanje je počelo, upoznajemo se sa urbanom džunglom. Bangkok - Grad anđela- pruža vam potpuno novu dimenziju postojanja, nešto sasvim drugačije od svega što ste do sada doživjeli. Grad nalik Njujorku, upakovan u istočnjacku filozofiju, paprene mirise i drugačiju atmosferu. Noćenje.
 
Dan 3: 
Budimo se i krecemo u fakultativno razlgedanje grada... Kraljevska Palata, Smaragdni Buda, Hram Zore (Wat Arun), Ležeci Buda (Wat Pho), Jim Thopmsons house, vožnja kanalima, noćni život u Bangkoku. Noćenje.
 
Dan 4: 
Dan za fakultativni obilazak u oblast Kacanaburi - plutajuća pijaca, zaštitni znak Tajlanda, most na rijeci Kvai i hram tigrova. Povratak u Bangkok. Noćenje.
 
Dan 5: 
Transfer do aerodroma i let za Puket. Puket (Phuket), najveće i najpoznatije tajlandsko ostrvo. Smješteni smo u mjestu Patong. Kupanje, masaže, prelijepe plaže, bijeli pijesak, tirkizno, toplo more, fenomenalni zalasci sunca i izleti do obližnjih ostrva, učinice da se osjećate kao u raju. Vrijeme rezervisano isključivo za uživanje! Nesvakidašnji nočni život, scene kao iz najluđih filmova! Transfer do smještaja. Noćenje.
 
Dan 6:
Fakultativni izlet na ostrvo Pi Pi (Koh Phi Phi), na kome je sniman film -Plaža. Egzotični prizori koji vas potpuno ostavljaju bez daha. Povratak u Patong. Noćenje.
 
Dan 7: 
Fakultativni izlet na Džejms Bond ostrvo (James Bond Island). Ovo ostrvce je dio arhipelaga manjih krečnjačkih ostrva - stijena, koje se izdižu iz mora žad zelene boje i u kojima su skrivene pećine bogate stalaktitima i stalagmitima. Povratak u smještaj. Noćenje.
 
Dan 8: 
Slobodan dan koji možemo provesti na Rajskoj plaži (Paradise beach) ili otići na fakultativno jahanje slonova. Noćenje.
 
Dan 9: 
Napuštamo smještaj i upućujemo se ka našoj sledećoj destinaciji – Pangan ostrvu (Koh Phangan). Dolazak na ostrvo u večernjim satima, transfer do smještaja. Noćenje.
 
Dan 10-13
Ostrvo Pangan, čuveno po Ful Mun žurci (Full Moon Party), koje privlači hiljade mladih bekpekera svakog mjeseca nudeći im nezaboravan provod. Istražujemo ostrvo, plaže, žurke, prirodu... Fakultativni obilazak vodopada na ostrvu, svih mogućih plaža. Kako bi se lakše kretali po ostrvu iznajmljujemo motore, fakultativni odlazak na tajlandski boks i na masaže. Fakultativni izleti do Anghtong Marine nacionalnog parka. Fakultativni izlet do ostrva kornjače (Koh Tao)...Kursevi ronjenja, snorkling... 4 noćenja.
 
Dan 14:
Napuštamo smještaj i uživamo još malo na divnim plažama Pangana. Odlazimo sa ostrva oko podneva. Vožnja do Bangkoka (brod/bus). Noćna vožnja.
Dan 15: 
Stižemo u ranim jutarnjim satima u Bankok. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Noćenje.
 
Dan 16:
Poslednji dan u glavnom gradu Tajlanda. Kupujemo još neke suvenire i uveče odlazimo na aerodrom.
 
Dan 17:
Let sa presjedanjem. Stižemo u Beograd. Kraj putovanja.
 
 
Vodimo vas na magični Tajland – zemlju osmjeha, hramova, ludog noćnog života, budizma, nestvarnih ostrva, plaža, mora... Avantura krece iz Bangkoka,-Grada anđela koji je kombinacija Njujorka upakovanog u istočnjačku filozofiju, paprene mirise i drugačiju atmosferu... Grad u koji ćete sigurno poželeti da se vratite. Iz ludila Bangkoka idemo u centar zbivanja na Puketu – Patong Beach. Nestvaran noćni život, duga plaža, i izleti u egzotični raj Maja zaliva – Pi Pi ostrva, Džejms Bond ostrvo, Raja i Similan, jahanje slonova... Sledeca stanica nam je ostrvo Pangan – Koh Phangan, ostrvo koje u toku noći predstavlja ostrvo žurki i provoda, a u toku dana se pretvara u oazu mira... Neistražene plaže, ljuljaške na visokim palmama iznad vode, ronjenje, vožnja skuterima, kupanje u vodopadima, spuštanje zip-line-om kroz džunglu...


 
Tajland – Zemlja osmjeha sa svim svojim znamenitostima koji će vas oduševiti! Kraljevske Palate, Zlatni Hram, Ležeci Buda, Most na rijeci Kvai, Kacanburi floating Market - ploveće pijace gdje se celokupna trgovina organizuje na rijeci i kupoprodaja se vrši sa čamca na čamac, svjetski poznati Hram Tigrova… Buran noćni život u prestonici Kraljevine Tajland je svakako nešto što će vas dugo držati pod utiskom.


Puket, ranije poznat i kao Talang, najveće je tajlandsko ostrvo i istovremeno jedna od 14 provincija Južnog Tajlanda. Smješten je uz zapadnu obalu Tajlanda u Andamanskom moru koje je dio Indijskog okeana. Dva mosta na sjevernom kraju ostrva povezuju ga sa kopnom. Sa površinom od oko 576 km² nešto manji je od države Singapur. Porijeklo imena Puket potiče od malajske reči bukit koja označava uzvišenje, a upravo je to prva asocijacija na ostrvo gledajući iz daljine. U drevnim tajlandskim spisima ime ostrva je kovanica od tajlandskih riječi phu (planina) i ket (biser).  Posjećujemo Džejms Bond ostrvo, Maja zaliv i čuvena Pi Pi ostrva…
Najpoznatije ostrvo Tajlanda, savršene peščane plaže u uvalama, zalivi, bogata tropska vegetacija… Azurna boja  i koralni sprudovi Andamanskog mora! Kad neko spomene Tajland svi pomisle na Puket, pune ulice ljudi, kokteli, bogat noćni život, masaže, sunčanje i kupanje na fantastičnim plažama…
 
Ostrva Ko Pi Pi (Koh Phi Phi), idilična ostrvska utočišta sa bezbroj rajskih plaža, predstavljaju jednu od najatraktivnijih skupina ostrva na svijetu. Ovo je zajedničko ime za mali arhipelag u tajlandskoj provinciji Krabi, udaljen svega sat vremena vožnje brodom od Puketa. Arhipelag čini šest ostrva, od kojih je samo ostrvo Pi Pi Don (Phi Phi Don) naseljeno. Sva ostrva su zaštićena statusom nacionalnog parka i dok se na ostrvu Pi Pi Don može boraviti, sva ostala turisti mogu posjetiti. Egzotičan morski svijet u vodama koje okružuju ostrva je impresivan, tako da je ronjenje jedna od najinteresantnijih aktivnosti. Nakon holivudskog hita „Plaža“ sa Leonardom DiKaprijem, priči o osamljenoj ostrvskoj plaži, zvijezda arhipelaga postaje ostrvo Pi Pi Le (Phi Phi Leh). Zaliv Maja (Maya Bay), sa kristalnom vodom plavkasto-zelene boje i bijelom, peščanom plažom, okruženom visokim krečnjackim stijenama je bio pravi izbor za film kao oličenje očaravajuće ljepote ovih ostrva.
Ostrvo James Bond je jedna od najvećih atrakcija zaliva Phang Nga. Svjetski poznato je postalo nakon uloge koju je imalo u filmu o poznatom špijunu Džejmsu Bondu u filmu- Čovjek sa zlatnim pištoljem. Ovdje se okuplja najveći broj turista kako bi uživalo u pogledu na ostrvo na kome je boravio James Bond. Zaliv Phang Nga je nevjerovatno mjesto koje treba da bude na vrhu liste mjesta koja treba vidjeti. Phang Nga je jedinstven, a dan proveden ovdje biće nezaboravno iskustvo. Zaliv je specifičan po krečnjačkim liticama koje se vertikalno zabadaju u smaragdno zelenu vodu. Ova mala ostrva su dom zaštićene faune, a pejzaži koji se pružaju duž zaliva ostavljaju nezaboravne uspomene. Ostrvo James Bond i Koh Panyee su dva najpoznatija mjesta u zalivu.


 
Ko Pangan (Koh Phangan) - Raj na zemlji naročito za bekpekere i party people. Smještaj u bungalovima na obali mora u nevjerovatnom okruženju palmi i banana! Vožnje skuterima i istraživanje malih, zavučenih plaža i uvala. Pijesak, more, mir, tišina i… kreće unutrašnja tišina. Meditacija. Tu su i kursevi joge, neizbežna Thai masaža, saloni majstora tetovaža, beach barovi, gomila mladih iz cijelog svijeta željnih druženja i razmjene pozitivne energije!
 
 
 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA  TURISTICKE AGENCIJE TERRA, TRG NEZAVISNOSTI BR. 15, PODGORICA.
RADNIM DANIMA OD 08h – 16h.
® TURISTICKA AGENCIJA TERRA JE SUBAGENT SA LICENCOM BR 348 IZDATOM OD STRANE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA.
 
Turistička agencija TERRA |2014 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit