Turistička agencija Terra

Poslovni centar Petrović
Njegoševa br. 45, Podgorica
+382 20 223 723; +382 69 037 375
+382 69 037 373
taterra.mne@gmail.com
ŠRI LANKA

Polasci: 11.08.2016, 17.11.2016, 08.12.2016, 05.01.2017, 26.01.2017, 16.02.2017, 20.07.2017, 10.08.2017.

 17 dana
Polasci: 11.08.2016, 17.11.2016, 08.12.2016, 05.01.2017, 26.01.2017, 16.02.2017, 20.07.2017, 10.08.2017.
 

Putovanje u Šri Lanku 2016/2017
17 dana – Negombo, Kendi, Hikaduva – 990eur/1050eur  (uključena avio karta, sve takse, smještaj, transferi)

Polasci: 11.08.2016, 17.11.2016, 08.12.2016, 04.01.2017, 26.01.2017, 16.02.2017, 20.07.2017, 10.08.2017.

SVI POLASCI SU IZ BEOGRADA!
U rijetkim slučajevima moguće je pomjeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

Cijena aranžmana:
TERMIN 11.08.2016 17.11.2016 08.12.2016 05.01.2017 26.01.2017
FIRST MINUTE CIJENA 1050€ 990€ 990€ 1050€ 990€
REGULARNA CIJENA 1150€ 1090€ 1090€ 1150€ 1090€


 
TERMIN 16.02.2017 20.07.2017 10.08.2017
FIRST MINUTE CIJENA 990€ 1050€ 1050€
REGULARNA CIJENA 1090€ 1150€ 1150€

 
*First minute cijene važe za prijave do tri mjeseca pred put.

Uslovi
 plaćanja: 

Prilikom prijavljivanja plaća se 100 € .
400€ u evrima se plaća inopartneru na samom putovanju, a ostatak sume plaća se u agenciji,  najkasnije 6 nedjelja pred put. 

 
Prijavljivanje:

Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.
Cijena aranžmana obuhvata :
 • Avio kartu na relaciji Beograd – Kolombo - Beograd sa svim taksama
 • Smještaj u gesthausima prema planu i programu puta (1/2 sobe)
 • Sve transfere prema planu i programu puta
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
Cijena aranžmana ne obuhvata :
 • Transfer Podgorica - Beograd -Podgorica
 • Vizu za Šri Lanku (35 usd )
 • Fakultativne izlete i ulaznice za lokalitete i kulturno istorijske spomenike
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji nakasnije do 5 dana pred put)
 • Individualne troškove za vrijeme putovanja
Napomjene:
Opšte napomjene:
 • Turistička agencija Terra nije organizator putovanja već predstavlja Turističku agenciju JUNGLE TRAVEL iz Beograda kao subagent.
 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promjena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja usled promjene u kursu razmjene valute ili promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom
Napomjene u vezi sa smještajem:
 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslijednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta
Napomjene u vezi sa fakultativnim izletima:
 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
Napomjene u vezi sa vizama:
 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtijevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost
Guest house je smještajni objekat tipičan za Azijuza ljude kojima nije potreban poseban komfor. Sobe su uglavnom manje prostrane, sa dva ili tri kreveta i sopstvenim kupatilom. Usluga je na bazi noćenja.
Negombo se nalazi u neposrednoj blizini internacionalnog aerodroma Bandaranaike, 37km sjeverno od Kolomba. Smješten je na samoj obali Indijskog okeana i nekada je bio portugalska kolonija. Danas je to malo šarmantno ribarsko mjesto, koje predstavlja obaveznu stanicu mnogim turistima.
Kendi (Kandy) je kulturna prijestonica Šri Lanke. Smatra se jednim od najljepših i najživopisnijih gradova. Nalazi se u središtu ostrva. Sam grad, kao i njegova okolina izuzetno su bogati prelijepom prirodom, tropskim vrtovima, kao i kulturnim i vjerskim objektima.
Hikaduva (Hikkaduwa) je najpoznatije i jedno od najljepših ljetovališta Šri Lanke. Nalazi se na jugu ostrva, na obali Indijskogokeana i poznat je po dugim pješčanim plažama. 


PLAN I PROGRAM PUTOVANJA :
Dan 1: 
Okupljanje grupe na aerodromu- Nikola Tesla. Let za Kolombo sa presjedanjem.
Dan 2: 
Stižemo u Kolombo. Dobrodošli na ostrvo ukusa, bivši Cejlon, današnju Šri Lanku, zemlju čaja, dragog kamenja, nasmijanih ljudi, svile... Transfer do Negomba, bivše kolonije Portugala i Holandije. Smještaj. Malo ribarsko selo na zapadnoj obali okeana poznato je po hrišćanskim crkvama iz kolonijalnog perioda. Oslobađanje od stresa i sakupljanje energije počinje. Noćenje.
Dan 3: 
Polazak za Kendi u ranim jutarnjim časovima lokalnim autobusom. Tri sata vožnje do čuvenog grada u centralnoj oblasti. Smještaj. Slobodno vrijme za obilazak grada, hram Tut (Tooth temple). Noćenje.
Dan 4: 
Jutarnji odlazak na  fakultativni izlet. Prva stanica je fabrika čaja. Ovde ćemo naučiti nešto novo i vidjeti kako izgleda proizvodnja najpoznatijeg napitka na svijetu, zatim ćemo imati priliku da degustiramo čaj i pogledati biljke koje se spremaju za dalju industrijsku obradu. Nakon toga, idemo u Pinavelu, rezervat za slonove gdje ćete uživati u druženju sa ovim prepametnim životinjama. Posjetioci ovog sela u većini slučajeva imaju priliku da ih nahrane i pogledaju kako se slonovi kupaju u obližnjoj rijeci. U povratku ćemo imati priliku da obiđemo -Spice Garden (možda ste se pitali kako izgleda drvo vanile, cimeta, karanfilića, kakaa, ananasa, kafe... ) i pogledamo plantaže čaja čime završavamo ovaj izlet. Slobodno vrijeme po povratku u Kendi. Noćenje.
Dan 5: 
Jutarnji polazak autobusom za Dambulu, kompleks od pet hramova u pećinama (a tu ćemo imati priliku da vidimo čuveni Zlatni hram) i Sigiriju (lavlju stenu), kamenu trvđavu sa prelijepim kulturnim nasleđem iz antičkog perioda koja je pod zaštitom UNESCO-a. Povratak u Kendi. Slobodno vrijeme. Noćenje.
Dan 6: 
Ranojutarnji fakultativni izlet, pješačenje i boravak na 2500m nadmorske visine. Penjanje na Adamov vrh i uživanje u nestvarnoj prirodi i pogledu koji se pruža sa vrha. Usput ćemo obići Devonove i Klarine vodopade. Povratak u Kendi. Noćenje.
Dan 7: 
Slobodan dan u Kendiju. Noćenje.
Dan 8: 
Napuštanje smještaja i polazak za Hikaduvu (Hikkaduwa), najpoznatije turističko mjesto na jugozapadnoj obali. Smještaj, slobodno vrijeme za odmor i kupanje. Noćenje.
Dan 9: 
Slobodan dan za odmor na plaži, uz svježe cijeđeno voće, zvuke talasa i masaže... Noćenje.
Dan 10: 
Slobodan dan za kupanje i uživanje u Hikaduvi. Po želji, možete se voziti katamaranom, otići na ronjenje i vidjeti koralne grebene, surfovati ili se jednostavno pržiti na suncu uz tropske koktele i svježe cijeđene sokove manga, papaje, avokada, voća strasti, lajma... Uveče ćemo otići u lokalni restoran i uz svijeće i zvuk mora uživati u večeri na plaži. Slobodno vrijeme. Noćenje.
Dan 11:
Fakultativni prepodnevni izlet u fabriku ulja od cimeta i rudnik dragog kamena Moonstone, po kome je Šri Lanka nadaleko poznata. Ovaj dragi kamen je moguće naći samo na ovom mjestu, tj. ovaj rudnik je jedini prirodni izvor Moonston-a na celom svijetu. Kasnije odlazimo na farmu kornjača koja se nalazi u blizini Hikaduve. Susret sa ovim lijepim stvorenjima će vas veoma oraspoložiti. U povratku ćemo imati priliku da vidimo ogroman spomenik koji su Japanci podigli na mjestu gdje je cunami prije par godina prevrnuo voz u kome se nalazilo preko 300 ljudi. Noćenje.
Dan 12: 
Fakultativni odlazak  na vožnju katamaranima po zelenoj laguni. Divićete se prirodi ovog mjesta. Potom ćemo posjetiti čuveni budistički hram koji je dostupan samo sa jezera i u kome se nalazi ogromna statua Bude (jedna od najvećih na Šri Lanki). Povratak u Hikaduvu. Noćenje.
Dan 13: 
Dan rezervisan za obliazak prelijepih plaža na južnoj i jugozapadnoj obali. Vozimo se lokalnim autobusima i odmor pravimo na egzotičnim pustim plažama Indijskog okeana. Slobodno vrijeme za kupanje i uživanje. Posjećujemo Mirisa plažu, koja važi za najljepšu plažu na Šri Lanki i grad Gale, holandsku koloniju koju krasi holandska arhitektura koju krasi pregršt malih umjetničkih galerija i mirnih kafea. Večernji povratak u Hikaduvu. Noćenje.
Dan 14-15: 
Slobodni dani u Hikaduvi. 2 noćenja.
Dan 16: 
Slobodno vrijeme do polaska za Kolombo. Transfer do aerodroma.
Dan 17: 
Let za Beograd poslije ponoći po lokalnom vremenu. Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

Vodimo vas u egzotičnu i posebnu zemlju koju zovu biserom Indijskog okeana – Šri Lanku
Zemlja koja se nalazi u Indijskom moru, južno od Indije bogata je predivnim plažama, nevjerovatnom prirodom i dugom tradicijom i kulturom. Vodimo Vas na druženje sa ljubaznim lokalnim stanovništvom, na obilazak kakav nećete naći u ponudama drugih agencija. Neobično putovanje kroz džungle centralnog dijela ostrva, obilasci poznatih budističkih hramova, lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a, branje i degustacija čaja, hranjenje slonova, masaže na plažama uz zalazak sunca, surfovanje...
Tropske plaže, mala autentična sela, ribarska naselja, rezervati za slonove, zelene lagune, koralni grebeni, vodopadi u tropskim šumama, planinski vrhovi, plantaže čaja, farme morskih kornjača, rudnici dragog kamenja, botaničke bašte, fabrike čaja, hramovi, katoličke crkve iz perioda kolonijalne vladavine Holanđana i Portugalaca, tvrđave, istorijska mjesta i gradovi… Ostrvo za uživanje, ostrvo za divljenje… Šri Lanka…Negombo – malo ribarsko selo na zapadnoj obali u kome žive pretežno hrišćani i gdje su Holanđani i Portugalci ostavili dubok trag! Najpoznatiji je ribljim pijacama i prelepim pješčanim plažama. Okolina Negomba je poznata po divljem cimetu i vekovima je bila atraktivna kolonijalnim silama i stranim trgovcima.
 
Kendi – najpoznatije mjesto na ostrvu sa neopisivo lijepom prirodom i beskrajnim mogućnostima za izlete u njegovoj neposrednoj okolini! Budistički hram na brdu je simbol grada! Okolo se nalaze mnogobrojne plantaže čaja, rezervat za slonove, vodopadi itd. Majmuni se slobodno šetaju po ulici, a zvuci iz šume odzvanjaju kroz grad. Jezero koje se nalazi u centru grada će nas totalno osvježiti i poslati misli i mozak na odmor!Dambula – obilazak najpoznatijeg i najvrijednijeg spomenika kulture na ostrvu. Budistički Zlatni hram! U podnožju stepenica koje vode do pećina, nalazi se Zlatni hram, velika šarena, pomalo kičasta građevina sa ogromnim zlatnim sjedećim Budom od čak 30 metara. Hram je, zapravo, budistički muzej u kom se nalaze postavke procesije čitavog Budinog zivota i dosta statua koje pripadaju nacijama okolnih budističkih zemalja. Sama Dambula datira jos iz 1. veka prije nove ere, kada je kralj Vatagama, bježeći od Tamila, našao utočište u ovim pećinama i ostao tu 14 godina. Kada je povratio presto, u znak zahvalnosti počeo je ovdje da gradi hramove, koje su nakon njegove smrti nastavili da šire kendijski kraljevi. Nalaze se na visini od 160 metara i do samog vrha ima nešto manje od 1000 stepenika. Na stepenicama srećemo male slatke prodavačice lotosa i ljiljana, čitače dlanova, neumorne prodavce magneta,  ponekog čergara sa kobrama i pitonima i zaljubljene parove.

Sigirija- Lavlja stijena je kamena tvrđava iz V veka sa ostacima starih rezervoara za vodu, prelijepim baštama i izuzetnim umjetničkim bogatstvom. Nalazi se u središtu ostrva, na velikoj nadmorskoj visini u odnosu na svoje okruženje, te je vidljiva iz skoro svih okolnih mjesta udaljenih i po više kilometara. Lavlja usta i prelijepe bašte su najposjećenije atrakcije na ovom lokalitetu. Na samo 15 kilometara od Dambule, na stijeni od 200 metara, okružena nepreglednim šumama i crvenom ginom, leži Sigirija, Kasapino utvrđenje, nekadašnja prijestonica šrilankanskog carstva. Cio kompleks datira iz 5. veka, ali se tvrdi da je stijena pružala utočiste monasima još od 3. veka prije nove ere. Kasapa je jedan od dvojice sinova kralja Dhatusena, koji je svog oca zarobio, a brata proterao u Indiju i odlucio da sebi sagradi utvrđenje na vrhu ove stijene. Kažu da se cio kompleks gradio samo 7 godina, u 5.veku. Nakon što je pretpeo poraz u sukobu sa svojim bratom, Kasapa je 491.godine izgubio svoje kraljevstvo i zemlja je vraćena monasima.


Malo ribarsko selo Hikaduva (Hikkaduwa) je mjesto na jugozapadnoj obali koje je poznato po nestvarnim plažama i koralnim grebenima. Raj za surfere i ronioce! Lokalna kuhinja, tropski kokteli, Ginger beer, svježi cijeđeni sokovi od papaje (voća strasti), avokada, limuna, manga, ananasa, kivija… Pogledajte kako izgleda drvo kakaa, vanile, karanfilića, bibera, ananasa, sandala, cimeta…. Kilometri zlatnog pijeska, mali uvučeni beach barovi, baldahine od trske, surferske daske na sve strane, katamarani, tihi reggae i chill. Dane provodimo idilično, poprilično isto – ležimo na plaži okruženi mirišljavim štapićima, ispijamo cijeđeno voće, uživamo u najsvježijim morskim plodovima, čekamo zalazak sunca. Ponekad se pojavi i slon iz obližnjeg dvorišta, popije svoju koka-kolu od dva litra, rashladi i sebe i svoju okolinu i tromo odšeta natrag.
Mjesto kao i mnoga morska mjesta, ali u isto vrijeme i potpuno drugačije. Velika ulica duž  plaže ispunjena malim galerijama, šarenim suvenirnicama, restoranima, fast food-ovima; čuje se buka tuk tukova i lupanje lopatica iz obližnjeg roštija i svuda se osjeća miris karija. Budistička obilježja na svakom koraku – male pagode, skriveni budistički hramovi duboko u džungli i na obalama obližnje rijeke Madu, Budine slike na tuk tukovima.PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA  TURISTICKE AGENCIJE TERRA, TRG NEZAVISNOSTI BR. 15, PODGORICA.
RADNIM DANIMA OD 08h – 16h.
TURISTICKA AGENCIJA TERRA JE SUBAGENT SA LICENCOM BR 348 IZDATOM OD STRANE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA.
  
 
Turistička agencija TERRA |2014 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit