Turistička agencija Terra

Poslovni centar Petrović
Njegoševa br. 45, Podgorica
+382 20 223 723; +382 69 037 375
+382 69 037 373
taterra.mne@gmail.com
MEKSIKO I KUBA

Polasci: 23.11.2016, 01.03.2017.

17 dana
Polasci:  
23.11.2016, 01.03.2017.

 Putovanje u Meksiko i Kubu 

17 dana – Isla Muheres, Plaja del Karmen, Havana – 1750/1790eur (uključene sve avio karte, sve takse, smeštaj, transferi + vodič)

Polasci: 23.11.2016, 01.03.2017.Polasci:  23.11.2016, 01.03.2017.

* U rijetkim slučajevima moguće je pomjeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.


TERMIN 23.11.2016 01.03.2017
FIRST MINUTE CIJENA 1750€ 1790€
REGULARNA CIJENA 1850€ 1890€

*First minute cijene važe za prijave do 3 mjeseca pred put. Nakon toga važe regularne cijene. 
Uslovi plaćanja:

Prilikom prijavljivanja plaća se 100 €
, nakon dobijanja vize uplaćuje se jos 700eur .
400€ u evrima se plaća na samom putovanju, a ostatak sume plaća se u agenciji , najkasnije 6 nedjelja pred put. 

Prijavljivanje:
 
Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijavajevalidnajedinouzuplatuavansa. Nakon uplate avansa odmah se aplicira za vizu i nakon dobijanja vize izdaju se avio karte. Nakon izdavanja avio karata nije moguće odustajanje od aranžmana.
 
 
Cijena aranžmana obuhvata:

  • Avio kartu na relaciji Budimpešta – Kankun, Kankun – Havana, Havana – Budimpešta sa svim taksama
  • Transfer na relaciji Beograd-Budimpešta-Beograd
  • Sve transfere prema planu i programu putovanja
  • Smještaj u hotelima/guesthouse-ima  na bazi noćenja u Meksiku (1/2, 1/3 sobe)
  • Smještaj na Kubiu Casa Particulares (1/2, 1/3 sobe)
 
Cijena aranžmana ne obuhvata:

·         Transfer Podgorica – Beograd - Podgorica
·         Međunarodno zdravstveno osiguranje
·         Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
·         Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 
Napomene:

   Opšte napomene:

·         Turistička agencija Terra nije organizator putovanja već predstavlja Turističku agenciju JUNGLE TRAVEL iz Beograda kao subagent
    Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
·         Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu
·         Organizator putovanja nije ovlašćen i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava
·         Za sve informacije date usmjenim putem agencija ne snosi odgovornost
·         Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
·         Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe
·         Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
·         U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
·         Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
·         Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
·         U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
·         Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
·         Aranžman je rađen na bazi odminumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
·         U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
·         Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
·         Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
·         Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana
·         Agencija ne snosi odgovornost usled promjena avio konekcija od strane avio kompanije
·         Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće
·         Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja usled promjene u kursu razmjene valute ili promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
·         Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom


Napomene u vezi sa smještajem:

·         Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
·         U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
·         Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata
·         Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
·         Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

·         Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja
·         Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Napomene u vezi sa vizama:

·         Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
·         Pojedine ambasade zahtijevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
·         Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje
·         Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje
·         Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
·         U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost
 
                                                                                                                                                                                                              
Hotel /guesthouse
je smještajni objekat kojiraspolaže 1/2 sobama. Sve sobe su klimatizovane i posjeduju TWC. Hotel se nalazi u neposrednoj bliziniplaže. Usluga je na bazi noćenja. Imena hotela na Isli Muheresu i u Plaji del Karmen biće potvrđeni po formiranju grupe, a najkasnije 2 nedjelje pred put.  

Gesthaus (Guesthouse) ili Casa partucular na Kubi je smještajni objekat koji se nalazi u posjedu kubanskih porodica. Namijenjenje turistima kojima komfor nije u prvom planu i koji bi želeli da dožive Kubu na autentičannačin. Sobe su dvokrevetne. Najčešće, dvije dvokrevetne sobe dijele jedno kupatilo, ali postoji mogućnost da svaka soba ima sopstveni TWC. Smještaj se nalazi su centru gradova koji se obilaze.Usluga je na bazi noćenja.
 
Isla Muheres (Isla Mujeres)je malo ostrvo koje se nalazi u Karipskom moru preko puta poznatog turističkog centra Kankuna. Mirno ribarsko naselje je vremenom postalo raj za ronioce i mlade putnike iz cijelog svijeta.  
                                                                               
Plaja del Karmen (Playa del Carmen)je jedno od najpoznatijih i najljepših ljetovališta u Meksiku. Nalazi se na poznatoj Rivijeri Maja, a od aerodroma u Kankunu je udaljena svega 45 minuta vožnje. Prelijepe plaže, savršeno toplo more, bogata ponuda hotela i restorana, a zanimljivi izleti u okolini su glavni razlog zašto je Plaja del Karmen glavna baza mnogih putnika.

Havana je glavni grad Kube i sa 2,2 miliona stanovnika četvrti najveći grad na Karibima. U starom dijelu je sačuvan veliki broj građevina iz španskog kolonijalnog perioda. Danas je Havana industrijski centar Kube i jedan od najposećenijih turistickih centara u Latinskoj Americi.Plan i program puta:

1. dan:
Transfer do
Budimpešte. Let do Kankuna sa presjedanjem. Transfer do luke u Kankunu i vožnja brodom do Isla Muheresa, malog i mirnog ostrva u Karipskom moru. Nekada je „ostrvo žena“ bilo malo ribarsko naselje, raj za ronioce i pustolove, a danas je to divno malo mjesto za bekpekere i putnike koji žele da u potpunom miru i tišini uživaju u Karipskom moru. Smještaj u hotel.Noćenje.

2. dan:
Slobodno vrijeme za kupanje i obilazak ostrva. Fakultativni odlazak u „Dolphin Discovery“ gdje ćete imati mogućnost da plivate sa delfinima, fokama i morževima. Noćenje.

3. dan:
Slobodan dan za uživanje. Noćenje.

4. dan:
Pakujemo stvari i krećemo malo južnije. Stižemo u Plaju del Karmen, prelijepo mjesto na obali Karipskog mora u državi Kintana Ro. Beskrajna pješčana plaža, tirkizno plavo more kakvo niste imali prilike da vidite, lijepo sređene ulice, suvenirnice, meksičke kantine i restorani, mariači, barovi... To je Plaja Del Karmen. Smještaj u hotel. Uveče, po želji, idemo na tradicionalnu meksičku večeru, pa potom u bar na nekoliko pića (tekila, pivo, kokteli, odlučite sami). Noćenje.

5. dan:
Fakultativni izlet ČičenIcugrad Maja jedno od novih svjetskih čuda. Ovo ćsigurno biti jedno od najimpresivnijih mjesta koje ćete vidjeti u životu, pričMajama, njihova kultura način života ćvas bar malo trgnuti naterati vas da odete duboko razmišljanje. Usput ćete imati priliku da se kupate cenoti,  prirodnom jezeru koje se nalazi pećini. Po povratku sa izleta, pravimo kratku pauzu da bismo vidjeli grad Valjadolid. Povratak Plaju Del Karmen. Slobodno vrijeme. Noćenje.

6. dan:
Fakultativni odlazak u Tulum, grad Maja na obalama Kariba. Iguane raznih boja i veličina će slobodno šetati pored vas, a posle obilaska arheološkog lokaliteta Koba, idemo na jednu od najljepših plaža na Karipskom moru i sigurno jednu od najljepših plaža na svijetu. Imamo cijelo popodne za uživanje u ovom raju. Uveče se vraćamo u Plaju del Karmen. Noćenje.

7. dan
Slobodan dan u Plaji Del Karmen. Po želji, možemo vam organizovati fakultativne obilaske nacionalnih parkova Xcaret I Xel-Ha kao i rezervat biosfere -Sian Ka. Noćenje.

8. dan:
Posle doručka idemo na fakultativni izlet na ostrvo Kozumel. Stalna stanica kruzera i jedno od najatraktivnijih letovališta Meksika pružu vam mogućnost da vidite drugi najveći koralni greben na svetu, raznobojne ribice i biljke. Posle snorklinga, idemo na laganu šetnju centrom ostrva. Slobodno vreme do večernjeg polaska za Plaju del Karmen. Povratak u hotel. Noćenje.

9. dan:
Slobodan dan u Plaji Del Karmen.Noćenje.

10 dan:
Transfer do aerodroma i let za Havanu. Smještaj u casa particulares u Havani. Noćenje.

11 dan:
Prvi dan na Kubi odmaramo i upoznajemo se sa magijom Kariba. Fakultativno idemo na plažu Don Pepe, jednu od plaža koje se nalaze na 15km od Havane. Uživamo u tirkiznom moru, ležimo ispod palmi na bijelom pijesku i slušamo muziku lokalnih muzičara. Povratak u Havanu. Noćenje.

12 dan:
Krećemo u fakultativni obilazak Havane. Prvo obilazimo djelove Centralne Havane, upoznajemo se sa načinom života Kubanaca. Pijaca, igranje domina na ulici, djeca koja žele da se slikaju, a čiji osmijeh ne možemo da odbijemo... Odlazimo u Callejon de Hammel da gledamo (i plešemo) rumbu sa Afrokubancima. Nakon toga obilazimo Vedado-novi dio Havane i pijemo kafu u hotelu -Nacional, gdje je sniman film - Kum. Noćenje.

13 dan:
Danas obilazimo Staru Havanu, Kapitolio, pet glavnih trgova u Staroj Havani, ulicu Obispo- glavnu šetališnu zonu, Central Park gdje se skupljaju lokalci da pričaju o bejzbolu, šetalište Prado glavno mjesto okupljanja lokalnih umjetnika... Uveče se šetamo po Malekonu, šetalištu uz more, družimo se sa Kubancima a možda ponekad i zaplešemo! Noćenje.

14 dan:
Fakultativni izlet- obilazak kuće u kojoj je živeo Ernest Hemingvej. Na ovom izletu dobićete potpunu sliku o cjelokupnom životu čuvenog pisca, saznaćete zašto je on odlučio da provede veliki dio svog života u okolini Havane, vidjećete njegove lične predmete i čuti o njegovoj tragičnoj smrti. Nakon povratka u Havanu, možemo posjetiti bar -Floridita mjesto u kom je ovaj pisac provodio vrijeme i probati čuveni koktel daikiri, koji se služi samo u ovom baru! Nakon toga slobodno vrijeme možete iskoristiti da još malo istražujete ulice Stare Havane. Noćenje.

15 dan:
Fakultativni izlet- Vinjales, ruralni predeli Kube. Obilazimo plantaže duvana i šećerne trske, sušare duvana, zatim odlazimo u kuću jedne porodice koja živi u ovom selu, gdje nam naš domaćin pokazuje na koji način se prave kubanske cigare, a domaćica sprema kafu od upravo ubranih zrna u okolini. Nakon ručka u lokalnom seoskom restoranu idemo u obilazak Indijanske pećine u oblasti koja je pod zaštitom UNESCO-a zato što ovakve stijene postoje samo ovdje i na još par mjesta u svijetu. Kroz pećinu prvo malo pješačimo, a zatim se ukrcavamo u čamac koji nas vozi po rijeci unutar pećine i nakon vožnje izvozi iz nje. Večernji povratak u Havanu.. Noćenje.

16 dan:
Slobodno vrijeme do polaska. Transfer do aerodroma i let sa presjedanjem za Budimpeštu.

17 dan:
Dolazimo u Budimpeštu. Transfer do Beograda. Kraj putovanja.


 


Vodimo Vas u magične karipske zemlje, na odmor iz snova – u Meksiko i Kubu. Krećemo sa predivnog malog ostrva Isla Muheres, nekomercijalno letovalište preko puta Kankuna gde ćete imati prilike da plivate sa delfinima i uživate u netaknutom raju, zatim idemo južnije u Plaju del Karmen, odakle ćemo posetiti čuvenu Čičen Icu, kupati se u prirodnim jezerima u pećinama – cenotama, obići ćemo Valjadolid, i posetiti i Tulum i Kobu.
Iz Meksika letimo za glavni grad Kube – Havanu i uplovljavamo u potpuno drugi svet Kube. Rajske plaže, nasmejani ljudi, mohitosi i zvuci i pokreti salse i regetona...Isla Mujeres
je malo i mirno ostrvo u Karipskom moru. Nekada je -ostrvo žena-bilo malo ribarsko naselje, raj za ronioce i pustolove, a danas je to divno mesto za bekpekere i putnike koji žele da u potpunom miru i tišini uživaju na Karibima. Plivanje sa delfinima, fokama i morževima, snorkling i koralni grebeni, pelikani, iguane i jos mnogo neobičnih biljaka i životinja.Plaja del Karmen, prelepo mesto na obali Karipskog mora u državi Kintana Ro. Beskrajna peščana plaža, tirkizno plavo more kakvo niste imali prilike da vidite, lepo sređene ulice, suvenirnice, meksičke kantine i restorani, mariači, barovi… Iz Plaje del Karmen imaćemo priliku da obiđemo čuvenu Čičen Icu, grad Maja koji je proglašen za novo svetsko čudo. Usput se kupamo u cenotama – prirodnim jezerima u pećinama, a obilazimo i tradicionalni grad Valjadolid.
Tulum važi za jednu od najlepših lokacija na Jukatanu, kako zbog nestvarne plaže, tako i zbog majanske tvrđave na samoj obali. Uz kupanje, imaćemo priliku da posetimo i arheološki lokalitet – Kobu i da sa vrha piramide posmatramo nepreglednu džunglu oko nas.
Iz Meksika nasmejani odlazimo u Kubu – vreme kao da se vratilo nekoliko desetina godina unazad dok se upoznajemo sa Havanom, vožnja odltajmerima, uživanje na šetalištu Malekon dok se talasi obijaju o zidine… Stara Havana (Habana Vieja), Gradski muzej (Museo de la Ciudad), Trg Revolucije (Placa de la Revolucion) sa Čegevarinom slikom, Palata guvernera (Palacio de los Capitanes Generales)… Upoznajemo divne ljude koji uživaju u plesu, muzici i životu neopterećeni materijalnim stvarima… Nakon nekoliko dana noge nam same reaguju na zvuke salse i regetona dok ispijamo hladni mohito...
 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA  TURISTIČKE AGENCIJE TERRA, Trg Nezavisnosti 15, Podgorica.
RADNIM DANIMA OD 08h – 16h.

TURISTIČKA AGENCIJA TERRA JE SUBAGENT SA LICENCOM BR 348 IZDATOM OD STRANE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA.
 
 
Turistička agencija TERRA |2014 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit