Turistička agencija Terra

Poslovni centar Petrović
Njegoševa br. 45, Podgorica
+382 20 223 723; +382 69 037 375
+382 69 037 373
taterra.mne@gmail.com
JAPAN

Polazak : 30.09.2016

 15 dana
Polazak : 30.09.2016

 Putovanje u Japan septembar 2016.

15 dana – Tokio, Kjoto – 1090eur  (uključene avio karte, sve takse, smeštaj, transferi)

POLAZAK : 30.09.2016** U rijetkim slučajevima moguće je pomjeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.
 

TERMIN 30.09.2016
FIRST MINUTE CIJENA  1090€
REGULARNA CIJENA 1190€

*First minute cijenavaže za prijave do tri mjeseca pred put. Nakon tog datuma važi regularna cijena aranžmana.

Uslovi plaćanja:

Prilikom prijavljivanja plaća se 200 €.
400€ u evrima se plaća inopartneru na samom putovanju, a ostatak sume plaća se u agenciji , najkasnije 6 nedjelja pred put. 


Prijavljivanje:

Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom.
Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.
 
 
Cijena aranžmana obuhvata:

  • Povratnu avio kartu Beograd-Tokio sa svim taksama
  • Noćenja u hostelima u višekrevetnim sobama i kapsulama
  • Lokalne transfere i transfere između gradova prema planu i programu puta
  • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

Cijena aranžmana ne obuhvata:

·         Transfer Podgorica – Beograd - Podgorica
  • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
  • Opcionu doplatu za dvokrevetnu sobu koja iznosi  100eura po osobi
  • Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
  • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike
  • Troškove vađenja vize za putnike koji nisu državljani Republike Srbije
Napomene:

Opšte napomene:

·       Turistička agencija Terra nije orgaaanizator putovanja već predstavlja Turističku ageenciju JUNGLE TRAVEL iz Beograda kao subagent.
Oranizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
·         Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu
·         Organizator putovanja nije ovlašćen i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava
·         Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
·         Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
·         Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe
·         Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
·         U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
·         Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
·         Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
·         U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
·         Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
·         Aranžman je rađen na bazi odminumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
·         U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja
·         Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
·         Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
·         Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana
·         Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije
·         Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće
·         Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja usled promjene u kursu razmjene valute ili promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
·         Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom

Napomene u vezi sa smještajem:

·         Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
·         U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
·         Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata
·         Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
·         Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

·         Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja
·         Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Napomene u vezi sa vizama:

·         Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
·         Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
·         Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje
·         Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje
·         Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
·         U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost
 
 
Hostel je smještajni objekat koji je namijenjen mladim ljudima, kao i svima onima kojima nije potreban poseban komfor. Hostel raspolaže višekrevetnim sobama (1/2, 1/4, 1/5, 1/6,) koje su opremljene krevetima na sprat ili tradicionalnim japanskim ležajima. Sobe su klimatizovane. Kupatila su etažna. U Japanu u hostelima veoma su česte i kapsule, posebno specifične smještajne jedinice za ovu zemlju. One predstavljaju blokove izuzetno malih prostorija koje su namijenjene za smještaj jedne osobe. Iako prostorno skučene, ove kapsule imaju TV, bežičnu internet konekciju, alarm za buđenje, utičnice, kao i mnoge druge detalje koje nude i standardne sobe. Hostel raspolaže i uslužnom kuhinjom, lokerima, a u sklopu hostela nalazi se i kafe bar.

Tokio (Tokyo) je glavni grad Japana, a Tokio Metropolis oblast je najveća aglomeracija na svijetu i sastoji se od preko 26 gradova i 8 sela koji su vremenom srasli u jedan grad. U njoj živi preko 35 miliona ljudi. Mnogobrojni muzeji, kultura i religija su jedan od razloga zbog kojih ovaj grad posjeti preko 5 miliona stranih turista.

Kjoto (Kyoto) je grad koji se nalazi u centralnom dijelu ostrva Honšu, i ima oko 2000 hramova i svetilišta, a veći dio grada se nalazi na UNESKO-voj listi Svetske baštine od 1994. godine.


Plan i program puta:1.dan (30.09):
Okupljanje na aerodromu ”Nikola Tesla” u Beogradu dva sata prije leta. Priče o egzotičnom krajevima i smeškanje dok čekamo naš let. Idemo na istok u susret Suncu.  Let za Dohu iz Beograda u 12:20h (QR 232). Dolazak u Dohu u 18:30h po lokalnom vremenu. Konekcija na let.

2.dan (01.10):
Let iz Dohe u 02:40h po lokalnom vremenu (QR 806). Dolazak u Tokio u 18:40h po lokalnom vremenu, transfer metroom do smještaja. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3.dan (02.10):
Krećemo u obilazakprijestonice „Zemlje izlazećeg sunca". Prvo obilazimo Carsku palatu, koja nije otvorena za posjetioce, ali se nalazi u veoma lijepom ambijentu japanskog parka u samom centru grada. Zatim šetnju nastavljamo do Tokyo Towera – tornja visokog 332 metra, a  koji je inspirisan Ajfelovim tornjem. Obilazak velikog svetilišta u parku Meiji Shrine (Meiđi hram), građenom u klasičnom šinto stilu. Zatim ćemo otići njihovim super-brzim metroom do vrlo živopisnog dijela grada koji se zove Ašakuša gdje još može da se osjeti atmosfera starog Japana. Tu razgledamo jedan od najvažnijih hramova edo perioda, Ašakuša Kanon. Fakultativna vožnja po Sumida reci. Za kraj dana ostavljamo Hama Rikyu vrt, smješten u središtuShiodome, dijelu grada gdje ćemo uživati u pogledu na nepregledne krošnje trešanja nježno roze boje, gdje ćemo doživeti ceremoniju ispijanja čaja u skladu sa japanskim tradicionalnim običajuma, i odmoriti se u miru i zelenilu. Noćenje.

4.dan (03.10):
Nastavak obilaska Tokia i slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Noćenje.

5.dan (04.10):
Fakultativni odlazak u grad Nikko lokalnim vozom. Grad je riznica kako kulturno- istorijskih sadržaja tako i prirodnih ljepota. Ovdje se nalazi mauzolej Tōshōgū, grobno mjesto osnivača dinastije Tokugawa Ieyasu i jedan je od najljepših dvorskih kompleksa u Japanu koji je ušao pod UNESCO kulturnu zaštitu. U okviru njega se nalaze brojne prostorije sa umetninama i rezbarijama od drveta od kojih su svakako najpoznatiji tri mudra majmuna (jedan ne čuje, drugi ne govori, treći ne vidi). Pored ovog možemo vidjeti brojne pagode kao i “tajni most” preko rijeke Daija. U blizini se nalazi i Rinnō-ji Budin hram kao i nacionalni park Niko, jedan od najljepših u Japanu poznat po brojnim kanjonima i vodopadima. Povratak u Tokio u kasnim večernjim časovima. Noćenje
.
6.dan (05.10):
Fakultativni obilazak Nacionalnog parka Fudži – Hakone. Moguće je popeti se do pete stanice planine Fudži (ukoliko dozvoljavaju vremenski uslovi) odakle je vidikovac nešto što će vas sigurno ostaviti bez daha. Posjetićemo još i dolinu Owkudani (u prevodu - dolina velike vode koja ključa), epicentar vulkanskih aktivnosti i tu se nalazi mnogo izvora kipuće vode. Poći ćemo na kraju na krstarenje brodom po jezeru Aši, na čijoj se površini ocrtavaju konture planine Fudži. Povratak u Tokio u kasnim večernjim časovima. Noćenje.

7.dan (06.10):
Dan rezervisan za slobodne aktivnosti. Za one koji vole prirodu pravi izbor je posjeta Šindžuku parka (Shinjuku Gyoen National garden). Za ljubitelje šopinga na raspolaganju je veliki izbor različitih šoping centara, od onih koji nude lokalne proizvode do onih sa najmodernijim radnjama sa najpoznatijim svjetskim brendovima. U večernjim satima ukrcavamo se u autobus i krećemo za Kjoto. Noćna vožnja.

8.dan (07.10):
Dolazak u Kjoto u jutarnjim časovima. Po dolasku u Kjoto smještaj u hostel i razgledanje. Celodnevni obilazak ovog izuzetnog grada koji zajedno sa 17 velikih hramova predstavlja dio svjetske kulturne baštine. Obilazak hrama Kiđomizu, zamka Niđo, hrama Sanjusangen-do, hrama Heian, građenog 1895. god. u čast 1100-godišnjice Kjota, kao i hrama Kinkakuju ili Zlatnog paviljona, sa baštom koja je klasični primjer baštenske kulture iz 14. veka i spada među najpoznatije hramove u Kjotu. Vožnja metroom do hotela. Organizovani obilazak sa vodičem grupe šinto svetilišta Fushimi Inari Taisha. U popodnevnim satima idemo do okrugu Gion u Kjotu, tradicionalnom japanskom mjestu gdje dominiraju lokalni restorani, čajdžinice i gdje rade gejše. Tu je i sniman film „Mermoari jedne gejše“. Noćenje.

9.dan (08.10):
Fakultativni izlet za Osaku. Poludnevno razgledanje ove interesantne metropole, sa preko hiljadu godina dugom istorijom. Čak je i čuveni „Put svile" vodio do Osake. Danas je treći po veličini grad u Japanu. Možemo vidjeti zamak Osaka, građenom u 16. veku, u kome je danas smješteno nekoliko muzeja. Posjeta visećoj bašti i zgradi Umeda. Povratak za Kjoto. Noćenje.

10.dan (09.10):
Fakultativni odlazak u Naru. Celodnevno razgledanje nekadašnje prijestonice Japana, koja je poznata i po tome što je budizam prvi put počeo da se propoveda u njoj i odatle se raširio po cijeloj zemlji. Obilazak hrama Todaiđi iz 8.veka,  građenog u cilju zaštite zemlje i prosperiteta nacije (hram se još uvijek sastoji od nekih tridesetak paviljona iz različitih perioda i stilova), svetilišta Kasuga, pravog nacionalnog bogatstva iz 8.veka i Parka jelena. Povratak u Kjoto. Noćenje

11.dan (10.10):
Fakultativni celodnevni izlet do Hirošime, koja se nalazi na 300km od Kjota. Obilazak parka i Memorijalnog muzeja mira, u spomen na 6. avgust 1945. godine i pogibiju više od 100.000 ljudi stradalih u eksploziji atomske bombe. Odlazak do Mijađime i posjeta crvenim Torii vratima u vodi na ovom ostrvu. Povratak u Kjoto u kasnim večernjim satima. Noćenje.

12.dan (11.10):
Dan rezervisan za slobodne aktivnosti. U večernjim satima ukrcavamo se u autobus i krećemo za Tokio. Noćna vožnja.

13.dan (12.10):
Dolazak u Tokio u prepodnevnim časovima.Transfer do smještaja. Slobodno vrijeme za šetnju po gradu ili uživanje u nekom od parkova. Noćenje.

14.dan (13.10):
Jo
š malo vremena za šoping i kupovinu suvenira. U večernjim satima transfer metroom do aerodroma i let za Dohu u 22:20h po lokalnom vremenu (QR 807).

15.dan (14.10):
Dolazak u Dohu u 04:25h po lokalnom vremenu. Presjedanje na let za Beograd u 06:40h (QR 231). Dolazak u Beograd u 11:20h. Kraj putovanja.

 

Vodimo vas u Japan, ostrvsku zemlju istočne Azije koja predstavlja izolovan svet jedinstvene kulture i pejzaža. Kao retko gde na planeti, u Japanu je kontrast modernog i tradicionalnog kreirao neodoljiv sklop koji se nije reflektovao samo na arhitekturu i umetnost već i na ljude i njihov duh. Najveći deo teritorije države zauzimaju planine. Čak 70% površine Japana pokriveno je planinama, uključujući i preko sto aktivnih vulkana. Zemlja je sastavljena od preko 6800 ostrva. Japanski arhipelag sadrži 6,852 ostrva od kojih su najveća  Honšu, Hokaido i Kjušuu i Šikoku.


Tokio je glavni grad Japana, a Tokio Metropolis oblast je najveća aglomeracija na svetu i sastoji se od preko 26 gradova i 8 sela koji su vremenom srasli u jedan grad. U njoj živi preko 35 miliona ljudi. Mnogobrojni muzeji, kultura i religija su jedan od razloga zbog kojih ovaj grad poseti preko 5 miliona stranih turista.
Tokio ima najveću riblju pijacu na svetu. Tsukiji pijaca nalazi se u centru Tokija na kojoj se svakodnevno trguje sa 2,000 tona ribe. Lubenica spada u najskuplje voće u Japanu. Poklanjanje voća je čest običaj u Japanu. Najcenjenije su saavršeno okrugle lubenice koje dostižu cenu od 34,650 jena, tj 419 dolara. Jela od mesa najčešće podrazumevaju konjsko meso. Zbog visokog nivoa proteina i malo masnoća, konjsko meso se često može naći na japanskoj trpezi. Najčešće se konzumira sirovo, kao u jelu Basashi, sa đumbirom i belim lukom.
Muzej savremene umetnosti Mori jedan je od najpopularnijih institucija u Tokiju. Smešten je u tokijskoj trendi četvrti Roppongi na 52. spratu oblakodera koji je sagradioMinoru Mori. Ovaj muzej ne poseduje stalnu postavku i neretko daje šansu mladim umetnicima da izlažu uz velikane poput Ai Weiweia Tokujin Yoshioka ili Billa Viola. Muzej Mori može biti odlična polazna tačka za obilazak živahnog, modernog Tokija.
Gejše su žene koje proučavaju drevne umetnosti, japanski ples i muziku. Njihovo ime u prevodu znači devojke umetnosti. Uspešne gejše moraju biti graciozne, šarmantne, obrazovane, duhovite i lepe. Osim toga, treba da znaju da pevaju, plešu, da budu upoznate sa slikarstvom, kaligrafijom, ceremonijom čaja, a moraju da znaju i da sviraju Šamisen, ručni bubanj, flautu i druge instrumente.Kjoto je bio prestonica Japana i carska rezidencija od 794. do 1868. godine. Nalazi se u centralnom delu ostrva Honšu, i ima oko 2000 hramova i svetilišta, a veći deo grada se nalazi na UNESKO-voj listi Svetske baštine od 1994. godine. Carska palata u Kjotu je stara rezidencija careva koji su ovde boravili do 1869. godine. Restauracija je započeta 1877, a danas je ovo mesto jedan od simbola carskog Japana i samog Kjota. Fudži je najviša planina Japana sa visinom od 3776 metara. Čitav Japan pripada „vatrenom pojasu Pacifika”, a sam Fudži je poslednju erupciju imao 1707. godine.Planina je stavljena na UNESCO-vu listu Svetske baštine kao prirodno i kulturno dobro zbog različitih prirodnih fenomena kao i zbog mnogobrojnih svetilišta na samoj planini. Za Fudži se vezuju mnogobrojni mitovi i misterije.Nara je grad koji se nalazi u istoimenoj oblasti u blizini Kjota. Poznata kao „destinacija snova”, stavljena je na UNESKO-vu listu Svetske baštine, a uključuje osam hramova, svetilišta i ruševina. Nara je bia prestonica Japana od 710. do 784. godine. U gradu ima puno jelena, koji su tokom istorije smatrani zaštinicima grada i palata, te i danas veliki broj ovih životinja slobodno šeta ulicama grada.
Hirošima – je prvi grad na svetu na koji je bačena atomska bomba 06. avgusta 1945. godine, pred završetak Drugog svetskog rata. Danas se u gradu nalazi Memorijalni muzej i park koji su posvećeni žrtvama, ali koji su izgrađeni i da podignu svest o nuklearnom teroru i da promovišu mir u svetu.
Osaka je dugo bio ekonomski centar Japana, i aglomeracija je od preko 19 miliona ljudi. Osaka je poznata po Osaka Akvarijumu, Zoo vrtu, Univerzal Studiju, Umeda neboderu,  Osaka zamku, mnogobrojnim parkovima, svetilištima i hramovima.

 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA  TURISTIČKE AGENCIJE TERRA, Trg Nezavisnosti 15, Podgorica.
RADNIM DANIMA OD 08h – 16h.

TURISTIČKA AGENCIJA TERRA JE SUBAGENT SA LICENCOM BR 348 IZDATOM OD STRANE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA.
 
JAPAN

 1490€
12 DANA - avion + takse + smještaj + transferi

 JAPAN
Polasci: 12.10.2014, 31.03.2015, 26.04.2015.
SVI POLASCI SU IZ BEOGRADACijene i uslovi
Cijene:
First minute cijena 1490€ (važi za prijave do 3 mjeseca pred put)
 
Regularna cijena 1590€
 
Uslovi plaćanja:
Prilikom prijavljivanja plaća se 200€

400€ se plaća inopartneru na samom putovanju, a ostatak sume plaća se u agenciji
najkasnije 6 nedelja pred put.
 
Prijavljivanje:

Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.
 
PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA TURISTIČKE AGENCIJE TERRA, NJEGOŠEVA 45, PC PETROVIĆ
TURISTIČKA AGENCIJA TERRA JE SUBAGENT SA LICENCOM BR 348 IZDATOM OD STRANE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 
 
Cijena aranžmana obuhvata:

-          Povratnu avio kartu Beograd-Tokio sa svim taksama
 
-          Noćenja u hostelima u višekrevetnim sobama po planu i programu puta
 
-          Lokalne transfere i transfere između gradova prema planu i programu puta
 
-          Sedmodnevnu kartu za shinkansen brze vozove
 
-          Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 
Cijena aranžmana ne obuhvata:

-          Transfer Podgorica – Beograd – Podgorica.
 
-          Doplatu za smještaj u hotelu u Tokiju ½ sobe i u Kjotu (210€ po osobi)
 
-          Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji Terra)
 
-          Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana    
 
-          Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 
-          Troškove vađenja vize
 
Napomene:
Opšte napomene:

-          Turistička agencija Terra nije organizator putovanja već zastupa Turističku agenciju JUNGLE TRAVEL iz Beograda kao subagent.
 
-          Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 
-          Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu
 
-          Organizator putovanja nije ovlašćen i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava
 
-          Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 
-          Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 
-          Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe
 
-          Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 
-          U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 
-          Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
 
-          Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 
-          U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 
-          Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
 
-          Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 
-          U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja
 
-          Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 
-          Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 
-          Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana
 
-          Agencija ne snosi odgovornost usled promjena avio konekcija od strane avio kompanije
 
-          Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće
 
-          Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja usled promene u kursu razmjene valute ili promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 
-          Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom
 
 Napomene u vezi sa smještajem:

-          Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 
-          U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 
-          Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata
 
-          Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 
-          Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta
 
Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

-          Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja
 
-          Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
 
-          Napomene u vezi sa vizama:

-          Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 
-          Pojedine ambasade zahtijevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 
-          Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje
 
-          Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
 
-          U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost
 
 
Hostel je smještajni kapacitet namijenjen prije svega mladim ljudima, kao i svima onima kojima komfor nije na prvom mjestu. Sobe su višekrevetne 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 sa etažnim kupatilima. Usluga u hostelima je na bazi noćenja. Imena hostela bice potvrđena najkasnije nedjelju dana pred put.
 
Hotel (2*) je smještajni objekat koji raspolaže 1/2 i 1/3 sobama. Sve sobe poseduju TWC. Usluga je na bazi noćenja. Imena hotela biće potvrđena najkasnije nedelju dana pred put.
 
Tokio (Tokyo) je glavni grad Japana, a Tokio Metropolis oblast je najveća aglomeracija na svijetu i sastoji se od preko 26 gradova i 8 sela koji su vremenom srasli u jedan grad. U njoj živi preko 35 miliona ljudi. Mnogobrojni muzeji, kultura i religija su jedan od razloga zbog kojih ovaj grad posjeti preko 5 miliona stranih turista.
 
Kjoto (Kyoto) je grad koji se nalazi u centralnom dijelu ostrva Honšu, i ima oko 2000 hramova i svetilišta, a veći dio grada se nalazi na UNESKO-voj listi Svjetske baštine od 1994. godine. 
Plan i program puta:
 
1.dan: Okupljanje na aerodromu ”Nikola Tesla” u Beogradu. Priče o egzotičnom krajevima i smješkanje dok čekamo naš let. Idemo na istok u susret Suncu. Let za Japan sa presijedanjem.
 
2.dan: Dolazak u Tokio, transfer do smještaja. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Noćenje.
 
3.dan: Krećemo u obilazak prijestonice „Zemlje izlazećeg sunca". Prvo obilazimo Carsku palatu, koja nije otvorena za posjetioce, ali se nalazi u veoma lijepom ambijentu japanskog parka u samom centru grada. Zatim šetnju nastavljamo do Tokyo Towera – tornja visokog 332 metra, a koji je inspirisan Ajfelovim tornjem. Obilazak velikog svetilišta u parku Meiji Shrine (Meiđi hram), građenom u klasičnom šinto stilu. Zatim ćemo otići njihovim super-brzim metroom do vrlo živopisnog dijela grada koji se zove Ašakuša gdje još može da se osjeti atmosfera starog Japana. Tu razgledamo jedan od najvažnijih hramova edo perioda, Ašakuša Kanon. Fakultativna vožnja po Sumida reci. Za kraj dana ostavljamo Hama Rikyu vrt, smješten u središtu Shiodome, dijelu grada gdje ćemo uživati u pogledu na nepregledne krošnje trešanja nježno roze boje,gdje ćemo doživeti ceremoniju ispijanja čaja u skladu sa japanskim tradicionalnim običajima, i odmoriti se u miru i zelenilu. Noćenje.
 
4.dan: Fakultativni odlazak u grad Nikko lokalnim vozom. Grad je riznica kako kulturno- istorijskih sadržaja tako i prirodnih ljepota. Ovdje se nalazi mauzolej Tōshōgū, grobno mjesto osnivača dinastije Tokugawa Ieyasu i jedan je od najljepših dvorskih kompleksa u Japanu koji je ušao pod UNESCO kulturnu zaštitu. U okviru njega se nalaze brojne prostorije sa umjetninama i rezbarijama od drveta od kojih su svakako najpoznatiji tri mudra majmuna (jedan ne čuje, drugi ne govori, treći ne vidi). Pored ovog možemo vidjeti brojne pagode kao i “tajni most” preko rijeke Daija. U blizini se nalazi i Rinnō-ji Budin hram kao i nacionalni park Niko, jedan od najljepših u Japanu poznat po brojnim kanjonima i vodopadima. Povratak u Tokio u kasnim večernjim časovima. Noćenje.
 
5.dan: Fakultativni obilazak Nacionalnog parka Fudži – Hakone. Moguće je popeti se do pete stanice planine Fudži (ukoliko dozvoljavaju vremenski uslovi) odakle je vidikovac nešto što će vas sigurno ostaviti bez daha. Posjetićemo još i dolinu Owkudani (u prevodu - dolina velike vode koja ključa), epicentar vulkanskih aktivnosti i tu se nalazi mnogo izvora kipuće vode. Poći ćemo na kraju na krstarenje brodom po jezeru Aši, na čijoj se površini ocrtavaju konture planine Fudži. Povratak u Tokio u kasnim večernjim časovima. Noćenje.
 
6.dan: Polazak za Kjoto u ranim jutarnjim časovima. Po dolasku u Kjoto smještaj u hostel i razgledanje. Cjelodnevni obilazak ovog izuzetnog grada koji zajedno sa 17 velikih hramova predstavlja dio svjetske kulturne baštine. Obilazak hrama Kiđomizu, zamka Niđo, hrama Sanjusangen-do, hrama Heian, građenog 1895. god. u čast 1100-godišnjice Kjota, kao i hrama Kinkakuju ili Zlatnog paviljona, sa baštom koja je klasični primjer baštenske kulture iz 14. vijeka i spada među najpoznatije hramove u Kjotu. Vožnja metroom do hotela. Organizovani obilazak sa vodičem grupe šinto svetilišta Fushimi Inari Taisha. U popodnevnim satima idemo do okrugu Gion u Kjotu, tradicionalnom japanskom mjestu gdje dominiraju lokalni restorani, čajdžinice i gdje rade gejše. Tu je i sniman film „Mermoari jedne gejše“. Noćenje.
 
7.dan: Fakultativni izlet za Osaku. Poludnevno razgledanje ove interesantne metropole, sa preko hiljadu godina dugom istorijom. Čak je i čuveni „Put svile" vodio do Osake. Danas je treći po veličini grad u Japanu. Možemo vidjeti zamak Osaka, građenom u 16. veku, u kome je danas smješteno nekoliko muzeja. Posjeta visećoj bašti i zgradi Umeda. Povratak za Kjoto. Noćenje.
 
8.dan: Fakultativni odlazak u Naru. Cjelodnevno razgledanje nekadašnje prijestonice Japana, koja je poznata i po tome što je budizam prvi put počeo da se propovijeda u njoj i odatle se raširio po cijeloj zemlji. Obilazak hrama Todaiđi iz 8.veka, građenog u cilju zaštite zemlje i prosperiteta nacije (hram se još uvek sastoji od nekih tridesetak paviljona iz različitih perioda i stilova), svetilišta Kasuga, pravog nacionalnog bogatstva iz 8.veka i Parka jelena. Povratak u Kjoto. Noćenje.
 
9.dan: Fakultativni cjelodnevni izlet do Hirošime, koja se nalazi na 300km od Kjota. Obilazak parka i Memorijalnog muzeja mira, u spomen na 6. avgust 1945. godine i pogibiju više od 100.000 ljudi stradalih u eksploziji atomske bombe. Odlazak do Mijađime i posjeta crvenim Torii vratima u vodi na ovom ostrvu. Povratak u Kjoto u kasnim večernjim satima. Noćenje.
 
10.dan: Slobodno vrijeme u Kjotu do polaska za Tokio. Transfer do smještaja. Noćenje.
 
11.dan: Slobodan dan u Tokiu do polaska na aerodrom.Transfer do aerodroma i let za Beograd sa presijedanjem.
 
12.dan: Dolazak u Beograd i kraj putovanja.
 


Putovanje u Japan 2014/2015
12 dana, 1490€, avion, takse, smještaj, transferi
Polasci: 12.10.2014, 31.03.2015, 26.04.2015.


 
Japan, ostrvska zemlja istočne Azije predstavlja izolovan svijet jedinstvene kulture i pejzaža. Kao rijetko gdje na planeti, u Japanu je kontrast modernog i tradicionalnog kreirao neodoljiv sklop koji se nije reflektovao samo na arhitekturu i umjetnost već i na ljude i njihov duh.


 
Najveći dio teritorije države zauzimaju planine. Čak 70% površine Japana pokriveno je planinama, uključujući i preko sto aktivnih vulkana. Zemlja je sastavljena od preko 6800 ostrva. Japanski arhipelag sadrži 6,852 ostrva od kojih su najveća Honšu, Hokaido i Kjušuu i Šikoku.


 
Tokio je glavni grad Japana, a Tokio Metropolis oblast je najveća aglomeracija na svijetu i sastoji se od preko 26 gradova i 8 sela koji su vremenom srasli u jedan grad. U njoj živi preko 35 miliona ljudi. Mnogobrojni muzeji, kultura i religija su jedan od razloga zbog kojih ovaj grad posjeti preko 5 miliona stranih turista.


 
Tokio ima najveću riblju pijacu na svijetu. Tsukiji pijaca nalazi se u centru Tokija na kojoj se svakodnevno trguje sa 2,000 tona ribe. Lubenica spada u najskuplje voće u Japanu. Poklanjanje voća je čest običaj u Japanu. Najcijenjenije su savršeno okrugle lubenice koje dostižu cijenu od 34,650 jena, tj 419 dolara. Jela od mesa najčešće podrazumevaju konjsko meso. Zbog visokog nivoa proteina i malo masnoća, konjsko meso se često može naći na japanskoj trpezi. Najčešće se konzumira sirovo, kao u jelu Basashi, sa đumbirom i belim lukom.


 
Muzej savremene umjetnosti Mori jedan je od najpopularnijih institucija u Tokiju. Smješten je u tokijskoj trendi četvrti Roppongi na 52. spratu oblakodera koji je sagradioMinoru Mori. Ovaj muzej ne posjeduje stalnu postavku i nerijetko daje šansu mladim umjetnicima da izlažu uz velikane poput Ai Weiweia Tokujin Yoshioka ili Billa Viola. Muzej Mori može biti odlična polazna tačka za obilazak živahnog, modernog Tokija.

 
Gejše su žene koje proučavaju drevne umjetnosti, japanski ples i muziku. Njihovo ime u prevodu znači devojke umjetnosti. Uspješne gejše moraju biti graciozne, šarmantne, obrazovane, duhovite i lijepe. Osim toga, treba da znaju da pjevaju, plešu, da budu upoznate sa slikarstvom, kaligrafijom, ceremonijom čaja, a moraju da znaju i da sviraju Šamisen, ručni bubanj, flautu i druge instrumente.

 
Sakura je praznik koji se radosno očekuje i proslavlja. Iščekivanje ovog događaja počinje već u februaru. Trešnja ne cvjeta u isto vrijeme svuda u Japanu, već kao plima dolazi i zahvata cijelu zemlju. Japanska trešnja, latinski naziv Prunus serrulata, tipično je drvo regiona Japana, Korejskog poluostrva i Kine. Zovu je još i orijentalna, istočno-azijska ili jednostavno japanska trešnja ili sakura. Pripada soju niskog drveta, visine od osam do 12 metara.

 
Cvjetovi japanske trešnje su bijele i ruzičaste boje i imaju po pet nježnih latica. Podsjećaju na cvjetove trešnje iz našeg podneblja, samo što je drvo niže i raskošnije krošnje i što se njeni plodovi ne jedu. Tradicija dočekivanja i praćenja cvjetanja trešnje potiče još iz Heian perioda od 794. do 1191. Tada je počelo uzgajanje japanske trešnje zbog ljepote cvetanja.

 
Cvjetanje trešnje u Japanu ima mnoštvo simbola. To je odraz ljepote trenutka. Simbol prolaznosti svega, mladosti, života… Takođe je nagovještaj novog buđenja, jer cvjetanje trešnje i miomiris koji se stvara nagoveštavaju proljeće.U Kini se ovaj cvijet upoređuje s ženstvenošću i ženskom stranom ljubavi.
 

 
Kjoto je bio prijestonica Japana i carska rezidencija od 794. do 1868. godine. Nalazi se u centralnom delu ostrva Honšu, i ima oko 2000 hramova i svetilišta, a veći dio grada se nalazi na UNESKO-voj listi Svjetske baštine od 1994. godine.
 

 
Carska palata u Kjotu je stara rezidencija careva koji su ovdje boravili do 1869. godine. Restauracija je započeta 1877, a danas je ovo mjesto jedan od simbola carskog Japana i samog Kjota. Fudži je najviša planina Japana sa visinom od 3776 metara.
 

 
Čitav Japan pripada „vatrenom pojasu Pacifika”, a sam Fudži je poslednju erupciju imao 1707. godine. Planina je stavljena na UNESCO-vu listu Svjetske baštine kao prirodno i kulturno dobro zbog različitih prirodnih fenomena kao i zbog mnogobrojnih svetilišta na samoj planini. Za Fudži se vezuju mnogobrojni mitovi i misterije.

 
Nara je grad koji se nalazi u istoimenoj oblasti u blizini Kjota. Poznata kao „destinacija snova”, stavljena je na UNESKO-vu listu Svjetske baštine, a uključuje osam hramova, svetilišta i ruševina. Nara je bia prijestonica Japana od 710. do 784. godine. U gradu ima puno jelena, koji su tokom istorije smatrani zaštinicima grada i palata, te i danas veliki broj ovih životinja slobodno šeta ulicama grada.


 
Hirošima – je prvi grad na svijetu na koji je bačena atomska bomba 06. avgusta 1945. godine, pred završetak Drugog svjetskog rata. Danas se u gradu nalazi Memorijalni muzej i park koji su posvećeni žrtvama, ali koji su izgrađeni i da podignu svijest o nuklearnom teroru i da promovišu mir u svijetu.


 
Osaka je dugo bio ekonomski centar Japana, i aglomeracija je od preko 19 miliona ljudi. Osaka je poznata po Osaka Akvarijumu, Zoo vrtu, Univerzal Studiju, Umeda neboderu, Osaka zamku, mnogobrojnim parkovima, svetilištima i hramovima.
 


PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA  TURISTIČKE AGENCIJE TERRA, NJEGOŠEVA 45, PC PETROVIĆ
RADNIM DANIMA OD 09h – 17h.

TURISTIČKA AGENCIJA TERRA JE SUBAGENT SA LICENCOM BR 348 IZDATOM OD STRANE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Turistička agencija TERRA |2014 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit